Vụ 11 VKSND tối cao: Kịp thời phát hiện vi phạm để thực hiện quyền kiến nghị, yêu cầu khắc phục trong việc không kịp thời tổ chức thi hành án hành chính

06/07/2024 14:15

(kiemsat.vn)
Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11) VKSND tối cao cho thấy, Vụ 11 đã hoàn thành các chỉ tiêu công tác, trong đó đã kịp thời phát hiện vi phạm để thực hiện quyền kiến nghị, yêu cầu khắc phục, chấm dứt vi phạm hoặc kiến nghị xử lý trách nhiệm trong việc không kịp thời tổ chức thi hành án hành chính.

Chiều 05/7/2024, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Vụ 11 VKSND tối cao.

Sáu tháng đầu năm 2024, Vụ 11 VKSND tối cao đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu công tác của đơn vị. Trong đó, có chỉ tiêu hoàn thành sớm và vượt cao như: Kiến nghị, kháng nghị vượt 29/1 so với chỉ tiêu năm (vượt chỉ tiêu); trực tiếp kiểm sát đã đạt 75% (vượt chỉ tiêu); thông báo rút kinh nghiệm đạt 50% chỉ tiêu công tác năm.

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKSND địa phương luôn kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát THADS, HC theo đúng tinh thần Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao. Cùng với đó, Vụ 11 VKSND tối cao đã thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan liên ngành trung ương để giải quyết các vụ việc phát sinh khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài hoặc có yếu tố nước ngoài hoặc việc thu hồi tài sản án tham nhũng, kinh tế có khó khăn, vướng mắc lớn, góp phần vào hiệu quả thu hồi tài sản cho nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Vụ trưởng Vụ 11 VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị.

Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ công tác đột phá trong năm 2024, ngay từ đầu năm Vụ 11 VKSND tối cao đã chỉ đạo VKSND địa phương tập trung kiểm sát chặt chẽ việc THAHC có chủ thể phải thi hành án là UBND, Chủ tịch UBND các cấp, kịp thời phát hiện vi phạm để thực hiện quyền kiến nghị, yêu cầu khắc phục, chấm dứt vi phạm hoặc kiến nghị xử lý trách nhiệm trong việc không kịp thời tổ chức THAHC. Qua rà soát, tổng hợp các bản án, quyết định còn tồn đọng kéo dài thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND, UBND các cấp trên phạm vi toàn quốc Vụ 11 VKSND tối cao đã ban hành 27 kiến nghị về vi phạm trong THAHC.

Bên cạnh đó, qua thực hiện công tác kiểm sát THADS, HC và kiểm sát hồ sơ THADS, đã phát hiện một số vi phạm trong việc tổ chức thi hành án của Cơ quan THADS và vi phạm trong việc ra quyết định thi THAHC của Tòa án nhân dân. Vụ 11 VKSND tối cao đã ban hành 02 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm.

Thực hiện công tác kiểm tra công tác kiểm sát THADS đối với các VKSND các tỉnh, thành phố thông qua văn bản tiếp nhận, Vụ 11 đã tiếp nhận, và nghiên cứu 85 kiến nghị, 10 quyết định kháng nghị, 87 kết luận trực tiếp kiểm sát, 23 kết luận phúc tra, 56 thông báo rút kinh nghiệm. Kết quả nghiên cứu đánh giá các văn bản trên được ban hành đúng quy định về hình thức và nội dung; ban hành 05 văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho VKSND địa phương về: Chương trình và Hướng dẫn công tác kiểm sát THADS, THAHC năm 2024; giải đáp khó khăn vướng mắc kiến nghị đề xuất trong công tác kiểm sát THADS, THAHC năm 2023, hướng dẫn VKSND các cấp tổng kết các chỉ thị, luật…

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết của Vụ 11 VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà đơn vị đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024.

Trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2024, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng lưu ý Vụ 11 VKSND tối cao cần rà soát lại các chỉ tiêu, tiếp tục triển khai, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ công tác kiểm sát THADS, THAHC trong Chỉ thị công tác năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân, các chương trình, kế hoạch công tác năm mà đơn vị đề ra; tăng cường hướng dẫn, thông báo rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát THADS, HC; tiếp tục thực hiện tốt Quy chế liên ngành về công tác phối hợp trong hoạt động THADS, THAHC; tăng cường công tác kiểm sát THADS về thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, kịp thời phát hiện vi phạm, thiếu sót trong quá trình tổ chức thi hành để yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị Cơ quan THADS khắc phục vi phạm, giúp nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản; đoàn kết, phát huy dân chủ, sự nêu gương của người đứng đầu, của đội ngũ lãnh đạo, đảng viên để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết vụ án tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép

(Kiemsat.vn) - Trước diễn biến phức tạp của tội phạm tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tập trung chỉ đạo và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đảm bảo phòng ngừa loại tội phạm này, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang