​Vợ vay tiền đánh bạc, nhà có bị phát mãi để trả nợ?

24/01/2018 09:22

(kiemsat.vn)
Vợ tôi ham mê cờ bạc, có chủ nợ kiện vợ tôi ra tòa để đòi 200 triệu đồng. Bản án của tòa tuyên buộc vợ tôi phải trả nợ số tiền trên đồng thời kê biên căn nhà mà vợ chồng tôi cùng đứng tên để đảm bảo thi hành án. Xin hỏi căn nhà đó của vợ chồng tôi có bị phát mãi để trả nợ hay không?

Ảnh minh họa: Intermet

Trường hợp bạn hỏi, Kiemsat.vn trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, chế độ tài sản giữa vợ và chồng bao gồm tài sản chung của vợ, chồng và tài sản riêng.

Khoản 2 Điều 33 Luật này quy định mục đích của việc sử dụng tài sản chung của vợ chồng như sau: “Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.” Đồng thời, khoản 2 Điều 37 quy định một trong các nghĩa vụ chung của vợ chồng về tài sản là: “Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình”.

Bên cạnh đó, Điều 45 quy định vợ chồng có các nghĩa vụ riêng về tài sản, trong đó có nghĩa vụ riêng sau: “...3. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình; 4. Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng.”

Trong trường hợp tài sản riêng của vợ hoặc chồng không đủ để thực hiện các nghĩa vụ này thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 46: “Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.”

Như vậy, căn cứ các quy định trên đây, đối với những món nợ của vợ hoặc chồng vay trong thời kỳ hôn nhân mà không phải vì nhu cầu của gia đình thì vợ, chồng thanh toán bằng tài sản riêng của mình. Nếu tài sản không đủ thì thanh toán bằng phần tài sản của người đó trong khối tài sản chung.

Do đó, trong trường hợp của gia đình bạn, vay tiền để đánh bạc không phải việc phục vụ nhu cầu thiết yếu của gia đình nên vợ bạn có trách nhiệm trả khoản nợ này bằng tài sản riêng, trong trường hợp tài sản riêng của vợ bạn không đủ thì thanh toán bằng phần tài sản của vợ bạn trong khối tài sản chung của vợ chồng bạn.

Kê biên căn nhà của vợ chồng bạn để đảm bảo thi hành án là một biện pháp cưỡng chế thi hành án quy định tại mục 6 Chương IV Luật Thi hành án dân sự năm 2008. Khi xét xử, Tòa án áp dụng biện pháp này là đúng quy định. Khi bản án có hiệu lực, nếu vợ bạn không tự nguyện trả hoặc không có khả năng trả số nợ 200 triệu này thì căn nhà của vợ chồng bạn có thể bị cơ quan thi hành án áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên, bán đấu giá tài sản là nhà đất mà vợ chồng bạn đứng tên để đảm bảo thi hành án (đối với giá trị tài sản riêng của vợ bạn trong khối tài sản chung).

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang