VKSQS Trung ương phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội

26/04/2023 16:00

(kiemsat.vn)
VKSQS Trung ương vừa phối hợp với Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên của Nhà trường. Đồng chí Thượng tá, Tiến Sĩ Bùi Văn Hưng, Trưởng phòng Nghiên cứu Tổng hợp, Báo cáo viên pháp luật cấp Trung ương thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường của nhà trường kết hợp với trực tuyến đến các điểm cầu của Khoa Quân nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tại Hòa Lạc. Đại tá Phùng Thanh Tiến, Chính ủy nhà trường dự, chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn có đại diện Phòng tuyên huấn, Cục Chính trị; đại diện chỉ huy các phòng, khoa, ban, hệ và 510 cán bộ, giảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, lao động hợp đồng, học viên và chiến sĩ nhà trường.

Thượng tá, Tiến sĩ Bùi Văn Hưng, Trưởng phòng Nghiên cứu Tổng hợp, Báo cáo viên pháp luật cấp Trung ương tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thượng tá, Tiến sĩ Bùi Văn Hưng đã thông báo về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, kỷ luật trong quân đội năm 2022; một số giải pháp phòng, chống vi phạm pháp luật, kỷ luật thời gian tới; thông tin về một số vụ việc liên quan đến vay nợ, đánh bạc tại một số cơ quan, đơn vị trong quân đội; phổ biến một số nội dung cơ bản của Thông tư 16/2020/TT-BQP ngày 21/02/2020 quy định về trình tự, thủ tục xử lý vi phạm trong quân đội; Chỉ thị số 11/CT-TM ngày 12/4/2023 của Bộ Tổng tham mưu về việc nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong toàn quân;  các hình thức, thủ đoạn tội phạm công nghệ cao lợi dụng Internet, mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thời gian gần đây; tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát quân sự trong hệ thống các cơ quan tư pháp trong quân đội.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã thu hút hơn 510 cán bộ, giảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, lao động hợp đồng, học viên và chiến sĩ nhà trường.

Các nội dung thông báo, quán triệt nêu trên có ý nghĩa rất thiết thực không chỉ đối với cấp ủy, chỉ huy các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật mà còn trực tiếp giúp mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên, lao động hợp đồng, học viên, chiến sĩ nâng cao sự hiểu biết về pháp luật, kỷ luật, từ đó tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, kỷ luật quân đội và quy định của nhà trường, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng nhà vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang