VKSQS Quân khu 1 và VKSND các tỉnh trên địa bàn ký kết Quy chế phối hợp công tác

04/05/2023 14:28

(kiemsat.vn)
VKSQS Quân khu 1 vừa tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa VKSND các tỉnh trên địa bàn Quân khu 1 với VKSQS Quân khu trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự.

Đại diện lãnh đạo các VKSND trên địa bàn Quân khu: Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên ký Quy chế phối hợp với VKSQS Quân khu 1.

Quy chế phối hợp gồm 3 chương, 11 Điều, đã quy định rõ trách nhiệm của từng Viện kiểm sát trong công tác phối hợp thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với các vụ án, vụ việc xảy ra có liên quan đến Quân đội giữa VKSND hai cấp và VKSQS trên địa bàn Quân khu 1.

Đồng chí Trần Đức Trường, Viện trưởng VKSQS Quân khu 1.

Phát biểu Hội nghị, đồng chí Trần Đức Trường, Viện trưởng VKSQS Quân khu 1 khẳng định, trong những năm qua, các đơn vị VKSND và VKSQS trên địa bàn Quân khu 1 đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự.

Việc cung cấp thông tin, thống nhất quan điểm giải quyết đối với nhiều nguồn tin về tội phạm và vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn Quân khu 1 thuộc thẩm quyền của các Cơ quan quan điều tra trong Quân đội do Cơ quan công an tiếp nhận và giải quyết ban đầu được thực hiện linh hoạt, nhanh chóng tạo điều kiện thuận lợi cho VKSQS có thẩm quyền tiếp nhận để kiểm sát kịp thời theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, việc phối hợp chưa được thể chế hóa bằng một văn bản cụ thể mà chỉ phối hợp qua từng vụ việc và khi có vấn đề phát sinh cần phải trao đổi. Do đó, việc xây dựng Quy chế phối hợp giữa các đơn vị là hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật, cũng như giải quyết những vấn đề còn có quan điểm khác nhau để các Viện kiểm sát thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế phối hợp.

Tham gia đóng góp vào dự thảo Quy chế phối hợp, đại diện lãnh đạo VKSND các tỉnh trên địa bàn đã nhấn mạnh kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa VKSND với VKSQS các cấp trên địa bàn Quân khu 1 thời gian qua, đồng thời phân tích, làm rõ những điểm còn tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới nhằm phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của từng cơ quan cũng như khẳng định vị trí, vai trò của ngành Kiểm sát trong hệ thống các cơ quan tư pháp trên địa bàn.

Đồng thời, đại biểu tham dự cũng thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm đưa các nội dung của Quy chế phối hợp được thực hiện tốt hơn trong quá trình áp dụng./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang