VKSND TP. Vĩnh Long nêu cao tinh thần trách nhiệm người cán bộ kiểm sát

31/10/2018 10:59

(kiemsat.vn)
Thời gian qua, tập thể cán bộ, Kiểm sát viên VKSND TP. Vĩnh Long nêu cao tinh thần trách nhiệm, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, an tâm công tác, không để kẻ xấu lợi dụng mua chuộc làm mất phẩm chất đạo đức của người cán bộ kiểm sátl; giữ gìn mối đoàn kết tốt trong nội bộ.

Tuyên dương học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, chính vì vậy để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó thì từng cán bộ, Kiểm sát viên trong ngành Kiểm sát nhân dân phải có ý thức nâng cao tinh thần trách nhiệm, để vượt qua khó khăn thử thách, quyết tâm phấn đấu rèn luyện, nhất là trong tình hình tội phạm diễn biến phức tạp như hiện nay. 

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, mỗi cán bộ, Kiểm sát viên cần phải:

Một là, nêu cao tinh thần trách nhiệm và thái độ cầu thị trong công tác, có ý thức tự giác, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước công việc được giao. Khi thực hiện công việc được giao dù lớn hay nhỏ phải thực hiện cho đến nơi đến chốn, tránh tư tưởng làm việc qua loa, cẩu thả, kiên quyết bỏ hẳn thái độ xong việc thì thôi; phải xác định được trách nhiệm của bản thân là gì, phạm vi trách nhiệm đến đâu, đặt lợi ích chung lên trên hết, phải có tinh thần kiên quyết bảo vệ kỷ cương pháp luật.

Hai là, phải biết sắp xếp công việc một cách khoa học, khi làm việc phải phải có kế hoạch cụ thể, đề ra tiến độ thực hiện, mức độ phải hoàn thành và phải bảo đảm thời gian theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện ra những khó khăn, vướng mắc phải tìm ra nguyên nhân để từ đó bản thân đề ra giải pháp thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình.

Ba là, không ngừng học tập để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, năng lực công tác. Mỗi cán bộ, Kiểm sát viên phải nghiên cứu, nắm vững đường lối chủ trương, nghị quyết của Đảng, các quy định của pháp luật, các Quy chế nghiệp vụ của ngành. Đây là một yêu cầu cấp thiết trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, nhằm chống oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đồng thời, phải thường xuyên cập nhật, những văn bản mới để vận dụng tốt trong công tác chuyên môn; phải có tinh thần ham học hỏi, học kinh nghiệm của những người đi trước nghiên cứu sáng tạo trong công việc, để có những sáng kiến của riêng mình.

Bốn là, khi thực hiện nhiệm vụ phải luôn công tâm, nhìn nhận, đánh giá sự việc một cách chính xác, tôn trọng sự thật, không vì tư lợi mà thiên vị, phải tạo lập cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn đứng về lẽ phải và kiên quyết bảo vệ lẽ phải. Tránh những cám dỗ, bệnh quan liêu, tham nhũng, chủ nghĩa cá nhân. Trong giao tiếp với người dân, cán bộ Kiểm sát không được hách dịch, nhũng nhiễu mà phải "trọng dân, sát dân, tin dân", làm sao cho "dân phục, dân tin, dân yêu" cán bộ, Kiểm sát viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu thể hiện tinh thần trách nhiệm với nhân dân. Lắng nghe ý kiến của nhân dân; tôn trọng và thực hiện tốt quy chế dân chủ.

Năm là, mỗi cán bộ, Kiểm sát viên đều phải làm gương trong mọi công việc, thường xuyên trao dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng, đoàn kết nội bộ, phải thẳn thắn, mạnh dạn, chân thành đấu tranh tự phê bình và phê bình, dân chủ, thì bản thân mới tiến bộ và giúp đồng nghiệp cùng nhau tiến bộ; chấp hành nghiêm nội quy cơ quan, cũng như quy chế của ngành.

Thực hiện các giải pháp trên trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, tập thể cán bộ, Kiểm sát viên VKSND TP. Vĩnh Long đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, an tâm công tác, tuyệt đối chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không để kẻ xấu lợi dụng mua chuộc làm mất phẩm chất đạo đức của người cán bộ kiểm sátl; giữ gìn mối đoàn kết tốt trong nội bộ.

Trong thực hiện công tác chuyên môn chấp hành tốt các quy định của ngành, Luật Tổ chức Viện kiểm sát, quy chế nghiệp vụ, quy định của pháp luật về nghiệp vụ; trật tự kỷ luật nội vụ, quy tắc ứng xử. Đặc biệt từng đồng chí luôn nỗ lực phấn đấu, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghiệp vụ, ý thức tự giác cao trong công việc, tìm tòi học hỏi, nghiên cứu các văn bản tài liệu có liên quan để phục vụ trong công tác, không ngại khó, ngại khổ, nên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền đơn vị được VKSND tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối, nhiều cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 03 năm liền Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ ngành Kiểm sát có ý nghĩa hết sức to lớn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo tốt nhất lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân do đó mỗi cán bộ ngành kiểm sát phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, luôn ghi nhớ lời dạy của Bác đối với cán bộ kiểm sát phải: "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn" và phấn đấu trở thành người cán bộ kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỹ cương và trách nhiệm".                                                                                   

Xem thêm>>>

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ ngành Kiểm sát

Học tập và làm theo Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang