VKSND TP. Uông Bí tổ chức ký quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

28/06/2019 08:50

(kiemsat.vn)
Vừa qua, VKSND TP. Uông Bí chủ trì ký kết quy chế phối hợp với Hạt kiểm lâm, Cơ quan kiểm tra - thanh tra, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thuế khu vực Uông Bí – Quảng Yên và đội Quản lý thị trường số 6 trên địa bàn TP. Uông Bí trong công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan ký Quy chế phối hợp

Quy chế tập trung vào việc phối hợp trong việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và thông tin liên quan đến tội phạm để đảm bảo xử lý chính xác, kịp thời, đúng thẩm quyền; phối hợp trong việc rà soát, đối chiếu về số liệu tiếp nhận, phân loại các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và thông tin liên quan đến tội phạm giữa các Cơ quan liên quan với Viện kiểm sát thành phố Uông Bí và phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các Cơ quan liên quan và Viện kiểm sát trong việc thực hiện quy chế.

Việc ký Quy chế phối hợp liên ngành là cơ sở để các ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện trách nhiệm của liên Ngành với nhân dân, tạo tiếng nói chung để thực hiện tốt các quy định của Nhà nước trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; góp phần hiệu quả vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang