VKSND TP. HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính

23/10/2019 23:21

(kiemsat.vn)
Cải cách hành chính (CCHC), Công nghệ thông tin (CNTT) góp phần tự động hóa, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục hành chính, tạo ra phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc mới, cải tiến hình thức cung cấp dịch vụ công theo hướng phục vụ người dân.

Việc tin học hóa hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước vừa là phương tiện, vừa là áp lực đối với việc cải cách nền hành chính. Thông qua hoạt động ứng dụng CNTT, bộ máy hành chính dễ dàng liên kết với nhau hơn trong thực hiện nhiệm vụ, chính quyền cũng thông qua đó điều hành bộ máy nhà nước một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác.

 

Đối với Viện kiểm sát nhân dân TP. HCM, đơn vị đã lựa chọn giải pháp cải cách hành chính là “Ứng dụng CNTT trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo”. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân TP. HCM đã chỉ đạo xây dựng 02 phần mềm để phục vụ cho công tác tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tại đơn vị.

Phần mềm tra cứu thông tin bị can, bị cáo (phục vụ công tác tiếp công dân)

Trước đây, khi người dân đến khiếu nại, tố cáo tại Viện kiểm sát nhân dân TP. HCM thì cán bộ tiếp công dân vào sổ thụ lý và lấy thông tin đơn để tra cứu án thuộc bộ phận hoặc đơn vị nào xử lý, sau đó liên hệ đơn vị đó để biết án thuộc giai đoạn nào (điều tra, truy tố hay xét xử …), từ đó đề xuất để xử lý đơn. Việc thực hiện quy trình như trên mất nhiều thời gian của cán bộ tiếp dân và người dân có thể phải đi lại nhiều lần.

 

Để khắc phục tình trạng trên, đơn vị đã xây dựng phần mềm trích xuất những thông tin cần thiết về bị can, bị cáo. Phần mềm được xây dựng trên cơ sở hệ thống thụ lý án hình sự hiện có, nhờ đó khi người dân đến gửi đơn, cán bộ thụ lý và giải quyết đơn có thể trực tiếp tra cứu thông tin bị can, bị cáo để biết thông tin hồ sơ thuộc thẩm quyền của đơn vị giải quyết hay thuộc cơ quan khác, từ đó có thể đề xuất lãnh đạo xử lý đơn ngay.

Việc ứng dụng CNTT vào giải quyết việc tiếp công dân đã góp phần giảm áp lực cho cán bộ làm công tác tiếp công dân và đặc biệt là tiết kiệm thời gian cho người dân, tránh mất thời gian đi lại nhiều lần để giải quyết một việc.

Phần mềm quản lý đơn khiếu nại, tố cáo

Trước đây, Phòng Kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp nhận đơn, vào sổ thụ lý, sau đó chuyển cho các phòng nghiệp vụ giải quyết. Tuy nhiên, do quản lý bằng sổ nên không theo dõi được đầy đủ việc giải quyết của các phòng nghiệp vụ, từ đó dẫn đến tình trạng có những đơn không được giải quyết đúng thời hạn luật định, việc báo cáo lãnh đạo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Viện kiểm sát cũng không được kịp thời, chính xác.

 

Dựa trên nền tảng quy trình nghiệp vụ của Ngành, để đáp ứng nhanh các yêu cầu về chuyên môn của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; cũng như phục vụ tốt cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố đã xây dựng phần mềm để quản lý việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo một cách nhanh chóng, khoa học, tiện lợi hơn so với việc thụ lý bằng sổ thông thường. Phần mềm được xây dựng trên công nghệ WCF với cơ sở dữ liệu Oracle được quản lý tập trung tại phòng máy chủ (Server) Viện kiểm sát Thành phố, có thể trích xuất các số liệu phục vụ báo cáo nhanh như: Báo cáo danh sách đơn quá hạn, danh sách quá hạn trong kỳ; báo cáo theo nguồn đơn, phân loại đơn; báo cáo người nhận đơn, người duyệt đơn; báo cáo đơn đã chuyển đến các đơn vị... giúp lãnh đạo Viện có thể theo dõi kịp thời tiến trình giải quyết đơn, không để xảy ra tình trạng đơn quá hạn…

Việc ứng dụng phần mềm đã giúp Viện kiểm sát nhân dân nhân dân TP. HCM quản lý chặt chẽ, chính xác tình trạng đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát Thành phố, kịp thời thông báo cho các phòng nghiệp vụ biết về thời hạn giải quyết, từ đó giúp khắc phục được tình trạng quá hạn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát.

 

Từ khi triển khai thực hiện 02 phần mềm nêu trên, công tác tiếp công dân, quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Viện kiểm sát nhân dân nhân dân TP. HCM được cải thiện đáng kể, đem lại hiệu quả thiết thực, giảm phiền hà, nhũng nhiễu, tăng sự hài lòng của người dân. Thông qua các phần mềm, đơn vị quản lý được số đơn từ các nguồn chuyển đến dễ dàng, cũng như theo dõi được đơn vị xử lý và cập nhật kết quả giải quyết kịp thời, chính xác, phục vụ tốt hơn cho công tác thống kê, báo cáo kết quả kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị.

Bên cạnh việc ứng dụng CNTT vào công tác, Viện kiểm sát nhân dân nhân dân TP. HCM còn tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và bố trị địa điểm tiếp công dân thuận lợi, lịch sự; đồng thời, lựa chọn, phân công cán bộ tiếp công dân có đủ trình độ, năng lực, kinh nghiệm, am hiểu, nắm chắc tình hình địa phương và lĩnh vực công tác để tiếp nhận, xác minh, đề xuất hướng xử lý kịp thời, chính xác theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho công chức. Qua công tác tiếp công dân, đơn vị đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho người dân biết và thực hiện.

Với chức năng kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân nhân dân TP. HCM đã tăng cường đôn đốc các đơn vị, cơ quan chức năng trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, nhằm giải quyết nhanh chóng các nhu cầu chính đáng của người dân, làm công dân ngày càng tin tưởng vào năng lực phục vụ của chính quyền địa phương nói chung và ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang