VKSND TP. Chí Linh (Hải Dương): Thực hiện tốt chỉ tiêu về kiểm sát trực tiếp việc thi hành án hình sự tại UBND xã, phường

09/05/2024 15:30

(kiemsat.vn)
Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024, trong 04 tháng đầu năm 2024, VKSND thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự ngoài cộng đồng tại 10/18 UBND xã, phường có người chấp hành án hình sự, đạt tỷ lệ 55,6%.

Theo VKSND TP Chí Linh, thông qua công tác kiểm sát trực tiếp cho thấy, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố đã thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, giáo dục đối với các bị án đang chấp hành án ở địa phương. Công an các xã, phường đã nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu cho UBND thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Các kết luận kiểm sát năm trước của VKSND đã được UBND các xã, phường nghiêm túc thực hiện; hiệu quả của công tác theo dõi, giám sát, giáo dục của UBND cấp xã, phường được nâng cao rõ rệt, đa số các bị án đã chấp hành tốt nghĩa vụ của mình; hồ sơ, sổ sách được lập và ghi chép, theo dõi tương đối đầy đủ, rõ ràng, việc bàn giao hồ sơ cho Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an thành phố được thực hiện nghiêm túc…

Bên cạnh đó, vẫn còn một số UBND xã, phường để xảy ra một số thiếu sót, tồn tại như: Một số bản nhận xét định kỳ hàng tháng của người chấp hành án UBND xã, phường không xếp loại việc chấp hành án, chưa lập danh sách đề nghị Cơ quan Thi hành án hình sự xét miễn giảm cho các bị án đủ điều kiện;…

Để khắc phục những thiếu sót, tồn tại này, VKSND thành phố Chí Linh đã tổng hợp, ban hành kết luận, kiến nghị đối với những UBND xã, phường còn có thiếu sót để tổ chức rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại, không để xảy ra các vi phạm tương tự. Trên cơ sở đó, VKSND thành phố Chí Linh đã tổng hợp ban hành kiến nghị đối với Chủ tịch UBND thành phố nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án trên địa bàn thành phố Chí Linh.

Về thẩm quyền xét xử bị cáo phạm nhiều tội thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự

(Kiemsat.vn) - Xét xử bị cáo phạm nhiều tội thuộc thẩm quyền của TAND, Tòa án quân sự được quy định tại Điều 273 BLTTHS năm 2015. Tuy nhiên trên thực tế, trong quá trình giải quyết vụ án hình sự cho thấy việc tách, nhập vụ án để xác định thẩm quyền tố tụng trong trường hợp bị cáo phạm nhiều tội thuộc thẩm quyền TAND, Tòa án quân sự còn nhiều vướng mắc dẫn đến việc áp dụng chưa thống nhất.

Áp dụng lẽ công bằng trong giải quyết các vụ việc dân sự

(Kiemsat.vn) - Lẽ công bằng là một nguồn luật, có thể được sử dụng để giải quyết các tranh chấp dân sự khi chưa có luật áp dụng, không có thỏa thuận giữa các bên hay không có án lệ... Trong điều kiện hiện nay, việc xây dựng và hoàn thiện chế định về áp dụng lẽ công bằng là vô cùng cần thiết, góp phần tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết nhanh chóng và chính xác, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các bên.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang