VKSND tối cao tổ chức quán triệt, triển khai quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

08/09/2023 11:48

(kiemsat.vn)
Ngày 08/9/2023, tại Hà Nội, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì Hội nghị quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu trung tâm VKSND tối cao đến các điểm cầu trong toàn Ngành.

Hội nghị nhằm quán triệt, phổ biến những nội dung, điểm mới của Quy định số 114-QĐ/TW đến cán bộ, đảng viên trong toàn ngành Kiểm sát; từ đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Duy Giảng; đồng chí Nguyễn Quang Dũng; đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải, Viện trưởng VKSQS Trung ương.

Cùng dự Hội nghị còn có các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; các đồng chí Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương, Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm tra viên cao cấp, Chuyên viên cao cấp các đơn vị thuộc VKSND tối cao; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ VKSND tối cao cùng toàn thể công chức Vụ Tổ chức cán bộ, VKSND tối cao.

Tại các điểm cầu trực tuyến, tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Viện, trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương cùng toàn thể công chức phòng tổ chức cán bộ thuộc VKSND các tỉnh, thành phố; Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện kiểm sát cấp huyện…

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đã quán triệt, phổ biến những nội dung cốt lõi, cơ bản, những điểm mới của Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ (Quy định số 114).

Theo đó, Quy định số 114 gồm 5 Chương, 16 điều được Bộ Chính trị ban hành trên cơ sở kế thừa những nội dung còn phù hợp của Quy định 205-QĐ/TW (Quy định số 205), ngày 23/9/2019 và có bổ sung, sửa đổi một số nội dung cho phù hợp yêu cầu, sát tình hình thực tiễn.

Về phạm vi điều chỉnh, Quy định số 114 đã mở rộng hơn so với Quy định số 205 trước đây: “Quy định về hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; trách nhiệm kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và xử lý vi phạm”. Đối tượng áp dụng cũng được bổ sung: “Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm và có liên quan trong công tác cán bộ”.

Về hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, Quy định số 114 tách riêng 1 chương gồm 3 điều (Điều 3, Điều 4, Điều 5) để giải thích, làm rõ các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Quy định số 114 cũng quy định 8 hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn (được nêu trong Điều 3), cơ bản kế thừa một số hành vi như bao che, tiếp tay chạy chức, chạy quyền tại Quy định số 205. Đồng thời, Quy định số 114 bổ sung một số hành vi mới, đó là các hành vi: Lồng ghép ý đồ cá nhân khi thực hiện các khâu trong công tác cán bộ vì động cơ, mục đích vụ lợi hoặc có lợi cho nhân sự trong quá trình thực hiện công tác cán bộ; chỉ đạo, tham mưu các khâu trong công tác cán bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy định này đối với nhân sự không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; không đúng nguyên tắc, quy định, quy trình, quy chế, quyết định; khi nhận được đơn, thư phản ánh, tố cáo hoặc biết nhân sự có hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ nhưng thỏa hiệp, dung túng, bao che, không xử lý theo thẩm quyền, xử lý không đúng quy định hoặc không báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

Cơ bản kế thừa hành vi chạy chức, chạy quyền tại Quy định số 205, Quy định số 114 bổ sung thêm các hành vi chạy chức, chạy quyền như: Chạy tuổi, thâm niên công tác, danh hiệu thi đua, khen thưởng, bằng cấp, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái, phong, thăng quân hàm… nhằm mục đích đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có được chức vụ, quyền lợi.

Kế thừa một số nội dung còn phù hợp tại Quy định số 205, Quy định số 114 bổ sung thêm một số hành vi tiêu cực khác như: Thiếu trách nhiệm hoặc vì động cơ cá nhân làm thất lạc, mất hồ sơ cán bộ thuộc thẩm quyền xử lý; làm giả, làm sai lệch hồ sơ, tài liệu để được xem xét, thực hiện quy định, quy trình, quy chế, quyết định về công tác cán bộ; báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch đảng viên, lý lịch cán bộ, nhất là lịch sử bản thân và gia đình không đầy đủ, không trung thực; trực tiếp, thông qua người khác, lợi dụng phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội đưa thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng xấu đến công tác cán bộ…

Về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị, Quy định số 114 đã được bổ sung, sửa đổi theo hướng tăng cường phòng ngừa, kiểm soát việc lợi dụng, lạm dụng quyền lực trong công tác cán bộ...

Bên cạnh đó, Quy định số 114 cũng đề cập đến việc không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm các chức danh liên quan như thành viên trong cùng ban thường vụ cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cùng địa phương, cơ quan, đơn vị...

Quy định số 114-QĐ/TW có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/7/2023.

Lãnh đạo VKSND tối cao Việt Nam tiếp Công tố viên cao cấp, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

(Kiemsat.vn) - Ngày 31/8/2023, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam đã có buổi tiếp ông Scott Fradford, Công tố viên cao cấp, cố vấn cao cấp Chương trình xâm nhập máy tính và sở hữu trí tuệ quốc tế (ICHIP) khu vực Đông Nam Á, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Khai mạc Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV

(Kiemsat.vn) - Ngày 06/9/2023, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, kết nối trực tuyến tới 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang