Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự Hội nghị thông tin chuyên đề của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

28/08/2023 13:12

(kiemsat.vn)
Ngày 28/8/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9. Hội nghị được tổ chức tại 285 điểm cầu trực tuyến, với sự tham gia của gần 14.000 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Báo cáo viên tại Hội nghị có GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao, tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thành viên Ban Chỉ đạo 35 của Ngành; Viện trưởng và các Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao; BCH các Đảng ủy và Chi ủy trực thuộc Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Các điểm cầu kết nối trực tuyến trong toàn Ngành gồm: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh; Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Đà Nẵng và tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại diện Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, là đợt sinh hoạt chính trị, nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động; qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe chuyên đề "Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương" do GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày. Theo GS.TS Phùng Hữu Phú, tư tưởng Hồ Chí Minh về tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được thể hiện ở 3 điểm cơ bản, đó là, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ vai trò của tính tiên phong, gương mẫu; chỉ ra nội dung tiên phong, gương mẫu; chỉ ra đối tượng và phương pháp thực hiện tính tiên phong, gương mẫu.

GS.TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, để việc nêu gương đạt kết quả thực tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức các mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Do vậy, để tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương, cần tổ chức thực hiện tốt việc tập trung nâng cao và thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII, XIII của Đảng. Thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện lý tưởng, đạo đức cách mạng của Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, thực tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; dũng cảm tự phê bình và phê bình.

Còn trong chuyên đề “Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay”, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và các đoàn thể trong Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vững mạnh, nhất thiết phải nâng cao hiệu quả phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tham nhũng tiêu cực. Việc xây dựng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong sạch vững mạnh có tác dụng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động cách mạng để lan tỏa giá trị cho các đơn vị thành viên tại các tỉnh thành trên phạm vi cả nước

Theo PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực trong toàn Đảng nói chung, trong Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nói riêng là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong tình hình hiện nay, cần được quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt ở tất cả các ngành, các cấp, cần được tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân; từ đó tích cực góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa thịnh vượng và hùng cường, đem lại hạnh phúc cho nhân dân.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tăng cường giáo dục truyền thống và đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tăng cường sự đoàn kết trong các tổ chức Đảng; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, kêu gọi các cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, nêu gương. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

5 nguyên tắc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

(Kiemsat.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Theo đó, việc lập danh sách cử tri để phát phiếu lấy ý kiến về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải đảm bảo 05 nguyên tắc sau:

Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4 sẽ xem xét cho ý kiến về 8 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6

(Kiemsat.vn) - Sáng ngày 28/8/2023, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, nhiệm kỳ khoá XV nhằm thảo luận, xem xét cho ý kiến về 8 dự án luật trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 6.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang