VKSND tối cao tổ chức phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của ngành Kiểm sát nhân dân

17/11/2023 09:31

(kiemsat.vn)
Chiều ngày 16/11/2023, VKSND tối cao đã tổ chức phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo dự và chủ trì phiên họp.

Cùng dự phiên họp có Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao và thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của ngành Kiểm sát nhân dân.

Ngày 30/10/2023, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Quyết định số 390/QĐ-VKSTC về kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của ngành Kiểm sát nhân dân. Trong đó kiện toàn, mở rộng thành phần Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm 23 đồng chí Thủ trưởng của tất cả các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, yêu cầu Viện trưởng các VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh thành lập và trực tiếp đứng đầu Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tại đơn vị.

Theo đó, xác định mục tiêu chung về chuyển đổi số của ngành Kiểm sát nhân dân là ứng dụng công nghệ số hiện đại, bảo mật để đem lại kết quả công việc tốt hơn, từ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cho đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ của từng công chức, viên chức, người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân; hướng tới đưa toàn bộ hoạt động hành chính của Ngành lên môi trường số; từng bước ứng dụng công nghệ số trong công tác nghiệp vụ của Ngành, trong đó trọng tâm là việc quản lý, xử lý án hình sự trên môi trường số.

Đồng chí Hoàng Minh Tiến, Cục trưởng Cục 2 VKSND tối cao trình bày báo cáo tổng hợp về công tác chuyển đổi số của ngành Kiểm sát nhân dân. Theo đó, Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 ngành Kiểm sát nhân dân có 22 mục tiêu cụ thể.

Tại phiên họp, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã phát biểu ý kiến đóng góp về công tác chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân, việc triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 trong Ngành Kiểm sát nhân dân; việc lựa chọn đơn vị thí điểm trong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số...

Phát biểu chỉ đạo, kết luận tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của ngành Kiểm sát nhân dân đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung tài liệu của Cục 2 VKSND tối cao. Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đề nghị nghiên cứu, làm rõ ý kiến của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo liên quan đến việc triển khai Đề án 06; các mục tiêu được nêu tại Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 như: Văn bản trao đổi, xử lý công việc hành chính trong ngành Kiểm sát nhân dân trên môi trường mạng, có chữ ký số chuyên dùng; nền tảng Bàn làm việc số của Ngành; việc đào tạo, tập huấn kỹ năng, nâng cao nhận thức về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng cho cán bộ trong Ngành; việc báo cáo định kỳ về giám sát không gian mạng Việt Nam về Ngành.

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao yêu cầu Cục 2 VKSND tối cao phối hợp với đơn vị liên quan rà soát mức độ ưu tiên thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ; tiếp thu các ý kiến đóng góp tại phiên họp, rà soát bổ sung, hoàn thiện các chương trình, kế hoạch để khẩn trương thực hiện.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang