Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân

03/08/2023 13:40

(kiemsat.vn)
Ngày 03/8/2023, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Cục 2 VKSND tối cao.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục 2 đã nghiên cứu, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao và kế hoạch công tác trọng tâm của Ngành. Lãnh đạo Cục 2 đã tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo VKSND tối cao cho chủ trương thực hiện một số nhiệm vụ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 2023, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ thông tin; phần mềm, ứng dụng, xây dựng cơ sở dữ liệu. Chương trình, nhiệm vụ trọng tâm công tác được Cục 2 khẩn trương triển khai, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; đồng thời chủ động nghiên cứu, tổng hợp toàn diện các yêu cầu đặt ra để tham mưu xây dựng đúng và trúng trọng tâm công tác thống kê và công nghệ thông tin trong thực tiễn hoạt động của Ngành. 

Tập thể Ban chi ủy, lãnh đạo Cục 2 đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị; nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ; chú trọng công tác xây dựng đơn vị, phát huy dân chủ ở cơ sở; khuyến khích công chức dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; thường xuyên rà soát, điều chỉnh phân công nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Đồng thời, tập trung xây dựng Đề án “Hoàn thiện chế độ thống kê của ngành Kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới”; hoàn thành xây dựng Hồ sơ cấp độ 3 về an toàn, an ninh thông tin của trung tâm dữ liệu; thực hiện nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân được nêu trong Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030” trong ngành Kiểm sát nhân dân; phối hợp với tổ chức WCS - Chương trình Việt Nam tổ chức công bố “Báo cáo tình hình tội phạm và Thực thi pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam”(giai đoạn 2020-2021); phối hợp với Quỹ Nhi đồng, Liên hợp quốc tổ chức công bố “Báo cáo tình hình người dưới 18 tuổi phạm tội và người dưới 18 tuổi phạm tội là bị hại trong các vụ án hình sự năm 2021”; tham gia Hội đồng thẩm định dự án ghi âm ghi hình và thành lập Tổ giúp việc Dự án "Cơ sở vật chất, kỹ thuật thực hiện ghi âm, ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của BLTTHS năm 2015 trong ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2021 - 2024". 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác mà Cục 2 đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao nhấn mạnh, năm 2023 là năm đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân, do đó đơn vị cần bám sát và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong Chỉ thị công tác của Ngành, Kế hoạch công tác trọng tâm của đơn vị.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cũng lưu ý, thời gian tới đơn vị cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung trong công tác thống kê và công nghệ thông tin như: Đường truyền, trung tâm dữ liệu, phần mềm, vấn đề bảo mật, chế độ chính sách, công tác đào tạo bồi dưỡng, tổ chức hội nghị tập huấn... ; tập trung triển khai thực hiện Đề án “Hoàn thiện chế độ thống kê của ngành Kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới”; hoàn thành xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch đổi mới hệ thống công nghệ thông tin theo yêu cầu chuyển đổi số của Ngành giai đoạn 2023 - 2025; tiếp tục thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong ngành Kiểm sát nhân dân”; ; tổ chức tập huấn, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về nghiệp vụ thống kê, công nghệ thông tin ban hành thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ công tác thống kê.

Đồng thời, Cục 2 VKSND tối cao cần khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân; hoàn thành các báo cáo công tác thống kê quan trọng như: Báo cáo thống kê phục vụ công tác tổng kết Ngành, báo cáo phục vụ xây dựng Báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao tại các kỳ họp của Quốc hội khóa XV...

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát

(Kiemsat.vn) - Chiều ngày 31/7/2023, VKSND tối cao tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và trao Quyết định.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang