VKSND tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

11/10/2021 16:56

(kiemsat.vn)
Theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương về việc tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, chiều ngày 11/10, VKSND tối cao triển khai Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, nối điểm cầu chính từ Hội trường trụ sở Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tới các điểm cầu trong Khối.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại điểm cầu Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. 

Tại 3 điểm cầu của Ban tuyên giáo Trung ương ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh có các đồng chí đại biểu là lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ban tuyên giáo Trung ương, đại biểu một số lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, đại diện một số Tập đoàn, Tổng Công ty, các đồng chí báo cáo viên Trung ương. 

Tại điểm cầu VKSND tối cao có đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì; dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao; Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy, chi ủy, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy, Viện trưởng, Phó Viện trưởng các đơn vị nghiệp vụ và tương đương thuộc VKSND cấp cao tại Hà Nội; Đảng ủy, chi ủy và lãnh đạo cơ quan các đơn vị: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh; VKSND cấp cao tại Đà Nẵng và VKSND cấp cao TP. Hồ Chí Minh; Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP. Hồ Chí Minh.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, từ ngày 04/10/2021 đến ngày 07/10/2021, sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.

Về kinh tế - xã hội năm 2021 - 2022

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận về Tờ trình, Báo cáo và thống nhất ban hành Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; cũng như việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khoá XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất đánh giá, năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, và cũng là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có một số chuyển biến tích cực trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh tại một số địa phương: Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được giữ vững, cơ bản bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh và các nhiệm vụ cấp bách khác...

Bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng chỉ rõ những khó khăn, thách thức mới đang đặt ra, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục; phân tích làm rõ các nguyên nhân để xác định nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cho những tháng cuối năm 2021 và năm 2022.

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch với tinh thần "chống dịch như chống giặc" và yêu cầu đặt sức khoẻ, tính mạng của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Qua thực tiễn tình hình, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh đã thống nhất chuyển hướng với các phương châm quan trọng: (1) Chuyển từ phòng ngự sang tấn công. (2) Lấy xã, phường, thị trấn là "pháo đài", lấy người dân là "chiến sĩ", người dân là trung tâm, là chủ thể phòng, chống dịch; kịp thời đưa dịch vụ y tế, an sinh xã hội đến gần dân nhất, sát dân nhất. (3) Tập trung huy động các nguồn lực hỗ trợ, chi viện kịp thời cho các địa phương có dịch và có nguy cơ cao bùng phát mạnh để nhanh chóng dập dịch. Sự vào cuộc chủ động, tích cực của toàn hệ thống chính trị, trong đó, nổi bật là vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh, đã góp phần quan trọng khống chế kịp thời những vấn đề mới phát sinh do tác động bất lợi của dịch Covid-19 gây ra.

Trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra, theo dõi sát sao với tình hình thực tiễn dịch bệnh trong nước và quốc tế, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan điểm chỉ đạo và các giải pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới nhằm có lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặc biệt coi trọng, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện Nghị quyết Trung ương 4 với quyết tâm chính trị cao, kịp thời đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ XII, trong đó có kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã khẳng định vai trò lãnh đạo, đường lối đúng đắn, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng; khắc phục nhiều mặt hạn chế, yếu kém nêu trong Nghị quyết; bước đầu ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố và tăng cường hơn so với trước đây; góp phần quan trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống của nhân dân.

Tuy nhiên, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản, có mặt, có lúc, có bộ phận còn diễn biến phức tạp, tinh vi hơn.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất đánh giá, thời gian tới, những nguy cơ mà Đảng chỉ ra vẫn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn; tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, sự chống phá của các thế lực thù địch còn diễn biến phức tạp đòi hỏi các cấp uỷ, tổ chức Đảng phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng chỉ ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.

Về quy định những điều đảng viên không được làm 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao về việc cần thiết phải ban hành Quy định mới thay thế Quy định 47 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về những điều đảng viên không được làm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng; bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã ban hành trong thời gian qua, nhất là các nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII, Kết luận của Trung ương khoá XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cập nhật những vấn đề phát sinh mới đặt ra trong thực tiễn tổ chức thực hiện, đặc biệt là biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, đồng thời, coi đây là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Nhà lãnh đạo tài năng Lê Đức Thọ với cuộc đàm phán Paris lịch sử

(Kiemsat.vn) - Năm tháng trôi qua, nhưng dấu ấn của nhà lãnh đạo Lê Đức Thọ tại cuộc đàm phán Paris (1968 - 1973) vẫn hết sức đậm nét.

Khai mạc phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(Kiemsat.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (trong đó có việc đề xuất một số đổi mới cải tiến áp dụng tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang