VKSND tối cao tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý IV năm 2023

22/09/2023 16:10

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 21/9/2023, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý IV năm 2023. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải; các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao và lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao.

Lãnh đạo VKSND tối cao dự Hội nghị giao ban công tác Quý IV năm 2023.

Trong 09 tháng năm 2023, Lãnh đạo VKSND tối cao đã quán triệt, chỉ đạo toàn Ngành triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, bám sát chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Đã tham mưu ban hành nhiều chỉ thị, quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ và quan tâm chỉ đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, trả lời thỉnh thị; kịp thời tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ trong toàn Ngành.

Kết quả, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của các đơn vị thuộc VKSND tối cao có nhiểu chuyển biến tích cực và thực chất hơn, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt yêu cầu Quốc hội giao, như: Tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm án hình sự, dân sự, hành chính đạt cao, số đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đã có hồ sơ nghiên cứu được giải quyết vuợt chỉ tiêu của Quốc hội, ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị, thông báo rút kinh nghiệm,.. Công tác điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; đã kịp thời phát hiện, khởi tố điều tra nhiều vụ án dư luận quan tâm.

Chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ của VKSND cấp cao tiếp tục có sự chuyển biến tích cực và cơ bản đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu Quốc hội giao, như: Đã kịp thời phát hiện nhiều vi phạm (401 kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm; 171 kiến nghị; 161 thông báo rút kinh nghiệm); tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm án dân sự được chấp nhận đạt 79,5%, vượt chỉ tiêu của Quốc hội; tỷ lệ kháng nghị án giám đốc, tái thẩm được chấp nhận vượt chỉ tiêu Quốc hội giao (hình sự 75,2%; hành chính 77, 8%); số lượng đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm nhiều, tỷ lệ giải quyết đơn đều vuợt chỉ tiêu của Quốc hội (hình sự 81,9%; hành chính 61,8%; dân sự, kinh doanh thưong mại 66,9%).

Cùng với đó, công tác xây dựng Ngành cũng có nhiều chuyển biến tích cực: Chú trọng kiện toàn tổ chức, bộ máy lãnh đạo chủ chốt và công tác thi tuyển chọn, bổ nhiệm chức danh tư pháp trong Ngành; tích cực phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan hữu quan xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành quy định mới của pháp luật và giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ trong Ngành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm được chú trọng và đạt kết quả tốt; thực hiện nhiều biện pháp, sáng kiến trong triển khai nhiệm vụ đột phá về công nghệ thông tin; công tác thi đua khen thưởng thực chất hơn, kịp thời động viên, khuyến khích công chức, viên chức thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động hơn trong việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đáp ứng kịp thời nhu cầu phục vụ hoạt động công tác; tiếp tục nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách cấp kinh phí phù hợp với hoạt động đặc thù của Ngành.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu trung tâm VKSND tối cao đến các điểm cầu trong toàn Ngành.

Trong Quý IV năm 2023, các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao tập trung lãnh đạo thực hiện rà soát những nhiệm vụ trọng tâm còn tồn đọng, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch, chương trình công tác đã xác định năm 2023. Tập trung giải quyết đúng yêu cầu và tiến độ các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Chuẩn bị các tài liệu phục vụ Viện trưởng VKSND tối cao tham dự Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Bên cạnh đó, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, Nghị quyết, Huớng dẫn của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về công tác cán bộ. Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-VKSTC ngày 27/12/2022 về công tác kiểm tra của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023; tổ chức triển khai Kế hoạch số 168/KH-VKSTC ngày 31/8/2023 về việc kiểm tra kết quả thực hiện Chi thị số 0/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023.

Thực hiện nghiêm chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan hữu quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành các đạo luật về tư pháp, nhất là những vấn đề có nhận thức chưa thống nhất. Thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiệp vụ của các đơn vị trong Ngành. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biển, giáo dục pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các đề án về chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đặc biệt là những đề án nhằm phục vụ nhiệm vụ cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ đột phá năm 2023 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong Ngành; triển khai thực hiện Kế hoạch đổi mới hệ thống công nghệ thông tin theo yêu cầu chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2025. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh việc đảm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự; chủ động tham gia các diễn đàn đa phương nhằm góp phần phòng ngừa, xử lý có hiệu quả với các tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học.

Viện cấp cao 3 kết nối thêm điểm cầu với VKSND cấp sơ thẩm để theo dõi trực tuyến phiên tòa có kháng nghị phúc thẩm

(Kiemsat.vn) - Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) phối hợp với Tòa án nhân dân (TAND) hai cấp và Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Bình Dương kết nối hệ thống kỹ thuật tại trụ sở của Viện cấp cao 3 và trụ sở của VKSND tỉnh Bình Dương để theo dõi các phiên tòa trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại phòng xử án TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Công bố, trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông

(Kiemsat.vn) - Chiều 18/9/2023, VKSND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo buổi Lễ.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang