VKSND tối cao tổ chức Hội nghị chuyên đề "Văn hóa trong chính trị"

05/07/2019 13:53

(kiemsat.vn)
Với chủ đề “Văn hóa trong chính trị”, sáng nay 05/7/2019 Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề Quý III năm 2019. Hội nghị trực tuyến kết nối điểm cầu trung tâm tại trụ sở VKSND tối cao với 5 điểm cầu trong cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị có sự có TS. Vũ Ngọc Hoàng, Thành viên hội đồng lý luận Trung ương,  nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao; Ủy viên BCH Đảng bộ VKSND tối cao; Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc và toàn bộ đảng viên Đảng bộ VKSND tối cao.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Vai trò văn hóa chính trị có một vị trí to lớn trong đời sống xã hội, không chỉ thể hiện bản chất chính trị của một giai cấp mà còn là cơ sở, mục tiêu hướng đến của bất kì một nền chính trị nào. Vì vậy, chính trị phải được nâng lên tầm văn hóa, phải đưa văn hóa vào chính trị. Chính trị của giai cấp vô sản là chính trị văn hóa vì nó thể hiện tính nhân văn sâu sắc, hướng đến con người, vì con người. Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” có nội dung đó là “Xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị”. Cùng với đó, các Nghị quyết của Đảng cũng đề cập đến nội dung này.

TS. Vũ Ngọc Hoàng  báo cáo viên tại Hội nghị

Tại Hội nghị báo cáo viên, TS. Vũ Ngọc Hoàng đã truyền đạt những nội dung quan trọng của chuyên đề "Văn hóa trong chính trị". Theo đó xây dựng văn hóa trong chính trị là phải làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống, trong phát triển kinh tế - xã hội, trong tổ chức và hoạt động chính; văn hóa trong chính trị còn là việc biết chọn được đội ngũ cán bộ có văn hóa, có năng lực; biết yêu thương, đối xử tốt đẹp với người, với việc, với tổ chức, với quần chúng nhân dân và với chính bản thân mình. Biết đấu tranh đối với cái xấu, các hành vi tiêu cực, tham nhũng. 

Thông qua những thông tin TS. Vũ Ngọc Hoàng đã truyền đạt tại hội nghị đã giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên của Viện kiểm sát nhân dân nắm bắt thêm được những vấn đề cốt lõi về văn hóa, ứng xử trong hoạt động chính trị. Nhận thức về văn hóa trong chính trị cao nhất, tốt đẹp nhất chính là sống, học tập, làm theo tư tưởng của Bác Hồ vĩ đại, lấy dân làm gốc, trọng dân, yêu dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tất cả vì dân và đặt quyền lợi của dân lên trên hết.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang