VKSND tối cao phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

19/03/2019 20:44

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 19/3, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Lãnh đạo VKSND tối cao đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc về chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Tham gia cuộc gặp có đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND; Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát Nguyễn Như Hùng; Giám đốc Hãng phim Đài truyền hình Việt Nam Đỗ Thanh Hải; Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Tất Hiếu cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao và Hãng phim Đài truyền hình Việt Nam. 

Đại diện Lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND Trần Văn Vinh và lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh Vĩnh Phúc.

Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật giữa VKSND tối cao và UBND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ được triển khai ngay trong năm 2019

Tại buổi gặp, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường nhấn mạnh ý nghĩa của công tác truyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến với mọi tầng lớp nhân dân và trong những năm qua, ngành Kiểm sát nhân dân đã thực hiện tốt nhiệm vụ này. Trong thời gian tới, VKSND tối cao muốn tăng cường công tác này bằng việc phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát, đầu mối là Tạp chí Kiểm sát sẽ xây dựng kế hoạch, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh Vĩnh Phúc để thực hiện nhiệm vụ.

Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát, đầu mối là Tạp chí Kiểm sát sẽ xây dựng kế hoạch, thường xuyên trao đổi cung cấp thông tin với UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao cho biết, Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật giữa VKSND tối cao và tỉnh Vĩnh Phúc sẽ được triển khai ngay trong năm 2019 và cảm ơn phía Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. 

Đại diện Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND Trần Văn Vinh chia sẻ sẽ chỉ đạo các sở, ban ngành trong tỉnh hỗ trợ, tạo mọi điều kiện phối hợp với ngành Kiểm sát nhân dân để chương trình đạt hiệu quả tốt nhất.

Tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền

(Kiemsat.vn) - Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND tại Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Tạp chí Kiểm sát sáng nay (24/01).

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND

(Kiemsat.vn) - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp để góp phần phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền các mặt hoạt động của ngành, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát, góp phần nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang