VKSND tối cao lấy ý kiến góp ý hệ thống biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước

08/06/2018 13:38

(kiemsat.vn)
Hôm qua (07/6), VKSND tối cao ban hành Công văn số 2339/VKSTC-V7 về việc góp ý vào hệ thống biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước.

Thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về Công tác của ngành KSND năm 2018, trên cơ sở Thông tư 04 ngày 17/5/2018 về việc ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước, đảm bảo việc triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn công tác bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền của VKSND, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự đã dự thảo 24 biễu mẫu về công tác bồi thường nhà nước trong lĩnh vực tố tụng hình sự và đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai góp ý vào hệ thống biểu mẫu (File đính kèm).

Nội dung góp ý tập trung vào dự thảo biểu mẫu và các biểu mẫu cần bổ sung thêm (nếu có).

Mọi ý kiến góp ý gửi về Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự trước ngày 25/6/2018 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Viện.

Xem thêm>>>

Góp ý Dự thảo về trực nghiệp vụ trong ngành KSND

Kế hoạch tổng kết 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang