VKSND tỉnh Thái Nguyên sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020

23/06/2020 08:21

(kiemsat.vn)
Vừa qua, VKSND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu VKSND tỉnh đến 9 điểm cầu Viện kiểm sát cấp huyện, thành phố, thị xã.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của VKSND tối cao, tỉnh ủy Thái Nguyên, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kế hoạch công tác của Ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Lãnh đạo VKSND tỉnh đã chủ động đổi mới phương thức quản l‎ý, đề ra nhiều giải pháp trong chỉ đạo, điều hành để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu công tác của ngành đã đề ra, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết 96/2019: (1) Đã kiểm sát 100% các trường hợp thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (đạt chỉ tiêu); (2) kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố (đạt chỉ tiêu); (3) ra quyết định truy tố đúng thời hạn trên 100% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố (vượt chỉ tiêu 10%); (4) bảo đảm truy tố bị can đúng tội đạt 100% (vượt chỉ tiêu 5%); (5) tỷ lệ các kháng nghị phúc thẩm được Tòa án chấp nhận đạt 85,7% (vượt chỉ tiêu 15,7%; (6) tỷ lệ các kiến nghị được các cơ quan, đơn vị hữu quan chấp nhận đạt 100% (vượt chỉ tiêu 20%).

Ý kiến tham luận, đánh giá kết quả công tác đã đạt được của đơn vị cấp huyện

Tại Hội nghị, có nhiều ý kiến tham luận, đánh giá kết quả công tác đã đạt được của đơn vị, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đưa ra giải pháp, kiến nghị khắc phục góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Phùng Đức Tiến, Viện trưởng VKSND tỉnh đánh giá trên cơ sở báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phùng Đức Tiến, Viện trưởng VKSND tỉnh ghi nhận những kết quả của các đơn vị đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm Pháp luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án, triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ của ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao. 

Các phòng nghiệp vụ cần tăng cường công tác kiểm tra cáo trạng, kiểm sát bản án; phòng nghiệp vụ tổng hợp khó khăn, vướng mắc của cấp huyện để tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo. Công tác giải quyết đơn phải thấu tình, đạt l‎ý để người dân không bức xúc, tăng cường đối thoại với dân theo đúng quy định về trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị trong công tác giải quyết đơn; tăng cường công tác phối hợp giữa VKS cấp huyện và phòng nghiệp vụ, trong đó VKS cấp huyện chấp hành nghiêm quy định báo cáo tranh thủ ‎ý kiến của phòng nghiệp vụ trước khi kháng nghị và thực hiện nghiêm việc báo cáo cấp trên kháng nghị.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang