VKSND tỉnh Quảng Ninh triển khai phần mềm “Quản lý hồ sơ vụ án hình sự số hóa và lưu trữ hồ sơ điện tử” trong toàn Ngành

23/03/2022 10:54

(kiemsat.vn)
Sau một thời gian nghiên cứu xây dựng phần mềm “Quản lý hồ sơ vụ án hình sự số hoá và lưu trữ hồ sơ điện tử” và thực hiện thí điểm đạt hiệu quả tại một số đơn vị, lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ninh quyết định tổ chức triển khai thực hiện trong toàn ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Ninh.

Hội nghị tập huấn phần mềm “Quản lý hồ sơ vụ án hình sự số hóa và lưu trữ hồ sơ điện tử” năm 2022. 

Thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao “Về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân”, phát huy những thành quả trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin đã đạt được trước đó, năm 2021, Viện kiểm sát tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng và đưa vào ứng dụng thí điểm phần mềm “Quản lý hồ sơ vụ án hình sự số hóa và lưu trữ hồ sơ điện tử”. Kết quả, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện việc số hóa 635 hồ sơ, chiếm 52,1% số vụ truy tố (tăng 90% so với năm 2020); trình chiếu chứng cứ bằng sơ đồ, hình ảnh tại 420 phiên tòa, chiếm 31,5% số vụ xét xử (tăng 70,7% so với năm 2020).

Cán bộ, Kiểm sát viên trực tiếp thực hành các thao tác sử dụng phần mềm “Quản lý hồ sơ vụ án hình sự số hóa và lưu trữ hồ sơ điện tử” .

Năm 2022, xác định nội dung “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thích ứng an toàn trong điều kiện chống dịch” là một trong những khâu công tác đột phá của đơn vị, lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định triển khai thống nhất, đồng bộ phần mềm “Quản lý hồ sơ vụ án hình sự số hóa và lưu trữ hồ sơ điện tử” đến tất cả các đơn vị thuộc Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Quảng Ninh.

Qua thời gian đưa vào sử dụng tại các đơn vị, phần mềm “Quản lý hồ sơ vụ án hình sự số hóa và lưu trữ hồ sơ điện tử” bước đầu đã đưa đến những kết quả tích cực: Có 191 hồ sơ số hóa, 89 hồ sơ điện tử; các cán bộ, Kiểm sát viên của ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Ninh đều đã thực hiện thành thạo các quy trình số hóa, lưu trữ hồ sơ điện tử; việc tra cứu, giám sát thực hiện quy trình xây dựng hồ sơ điện tử từng bước hoàn thiện và hiệu quả.

Có thể thấy, phần mềm “Quản lý hồ sơ vụ án hình sự số hóa và lưu trữ hồ sơ điện tử” đã hỗ trợ tích cực cho việc lưu trữ, quản lý hồ sơ của các đơn vị; giúp kiểm sát viên thuận tiện trong việc tra cứu, tìm kiếm, trích xuất dữ liệu các vụ án khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện. Từ đó, từng bước hoàn thiện cở sở hạ tầng, phát triển, tăng cường các ứng dụng về công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số nhằm tạo bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời, nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Viện.

Trên cơ sở thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực hình sự, trong thời gian tới, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp phần mềm để triển khai ứng dụng lưu trữ hồ sơ vụ án trong các khâu công tác khác như: Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; trong công tác kiểm sát việc giải quyết án dân sự, hành chính,… nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay./.

PV

VKSND TP. Bắc Ninh xây dựng và ứng dụng hiệu quả “Phần mềm Quản lý tin báo, tố giác tội phạm”

(Kiemsat.vn) - Ngay từ đầu năm 2022, VKSND TP. Bắc Ninh đã triển khai xây dựng và đưa ra giải pháp chuyển đổi số quy trình nghiệp vụ Quản lý tố giác, tin báo về tội phạm bằng “Phần mềm quản lý tin báo, tố giác tội phạm”.

VKSND tỉnh Cà Mau nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

(Kiemsat.vn) - Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng đội ngũ công chức, Kiểm sát viên có đủ phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn, bảo đảm thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, thời gian qua, VKSND tỉnh Cà Mau đã luôn chú trọng, từng bước nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang