VKSND tỉnh Cà Mau nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

22/03/2022 17:58

(kiemsat.vn)
Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng đội ngũ công chức, Kiểm sát viên có đủ phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn, bảo đảm thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, thời gian qua, VKSND tỉnh Cà Mau đã luôn chú trọng, từng bước nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Căn cứ vào các Đề án, Kế hoạch của VKSND tối cao, của Tỉnh uỷ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo VKSND tỉnh Cà Mau đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể cho từng năm phù hợp với điều kiện cán bộ của từng đơn vị. Trong đó, tập trung đào tạo cho công chức lãnh đạo, quản lý, công chức thuộc diện quy hoạch; ưu tiên đào tạo cho công chức trẻ, công chức là nữ, dân tộc thiểu số có nhiều triển vọng phát triển để làm cơ sở tạo nguồn; từ đó việc cử công chức đi các lớp đào tạo, bồi dưỡng từng bước được nâng lên về chất lượng và số lượng.

Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng cáo trạng, luận tội, tranh tụng tại phiên tòa hình sự tập năm 2019.

Nhờ có sự khuyến khích, động viên của Lãnh đạo VKSND tỉnh Cà Mau, trong thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng của VKSND tỉnh Cà Mau đã đạt được nhiều kết quả đáng chú ý: Đã có gần 30 công chức được cử đi đào tạo trình độ thạc sĩ, hơn 300 công chức được đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát, hơn 300 công chức học các lớp đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng và hơn 1.500 lượt công chức được cử đi đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Các cán bộ đã không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, VKSND tỉnh Cà Mau đã phối hợp với Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn tại địa phương, tạo điều kiện cho các công chức tham gia được học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, cùng nhau thảo luận, đưa ra cách giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ngành.

Công chức VKSND hai cấp tỉnh Cà Mau tham gia trực tuyến Lớp tập huấn kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi năm 2021. 

Bên cạnh việc cử cán bộ đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo của Ngành, lãnh đạo VKSND tỉnh Cà Mau xác định việc đào tạo tại chỗ cũng hết sức quan trọng nhằm đảm bảo đáp ứng kịp thời cho nhiệm vụ chung của đơn vị. Việc đào tạo tại chỗ thông qua việc điều động, luân chuyển công tác cũng như qua các phiên tòa rút kinh nghiệm đã thực sự phát huy hiệu quả, giúp Kiểm sát viên nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời nâng cao bản lĩnh, nắm bắt được những kinh nghiệm, kỹ năng thực tiễn trong công tác kiểm sát xét xử. 

Song song đó, ngành Kiểm sát tỉnh Cà Mau hằng năm đều tiến hành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý hai cấp các giai đoạn gắn liền với công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức. Việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và Kiểm sát viên được tập trung thống nhất, đổi mới và hiệu quả; đội ngũ Kiểm sát viên được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị đã thực sự trưởng thành, được cấp uỷ các cấp tín nhiệm trong việc tạo nguồn bố trí công chức lãnh đạo, phục vụ cho yêu cầu chính trị của địa phương.

Có thể thấy, trách nhiệm đặt ra đối với ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và VKSND hai cấp tỉnh Cà Mau ngày càng cao, đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực của từng đơn vị, từng công chức, Kiểm sát viên, trong đó công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức là một yêu cầu tất yếu, thường xuyên, có tính kế thừa, đổi mới, góp phần quan trọng trong xây dựng và hình thành đội ngũ công chức có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn lịch sử, có ý nghĩa to lớn trong thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

PV

VKSND TP. Bắc Ninh xây dựng và ứng dụng hiệu quả “Phần mềm Quản lý tin báo, tố giác tội phạm”

(Kiemsat.vn) - Ngay từ đầu năm 2022, VKSND TP. Bắc Ninh đã triển khai xây dựng và đưa ra giải pháp chuyển đổi số quy trình nghiệp vụ Quản lý tố giác, tin báo về tội phạm bằng “Phần mềm quản lý tin báo, tố giác tội phạm”.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang