VKSND tỉnh Quảng Ngãi: Đối thoại giữa Ban cán sự Đảng với cán bộ, đảng viên, người lao động hai cấp kiểm sát

07/11/2018 11:21

(kiemsat.vn)
Vừa qua, Đảng bộ VKSND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị trực tuyến đối thoại giữa Bí thư Ban cán sự Đảng với cán bộ, đảng viên, người lao động hai cấp kiểm sát trong tỉnh.

Tham dự Hội nghị gồm toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động tại điểm cầu VKSND tỉnh và 14 điểm cầu VKSND cấp huyện.

Đồng chí Trần Hoàng Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trần Hoàng Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Ban Cán sự đảng với cán bộ, đảng viên, người lao động hai cấp, đây là quyền cũng là trách nhiệm của lãnh đạo Viện KSND hai cấp cũng như cán bộ, đảng viên toàn ngành. Đồng thời, đối thoại là sự đổi mới trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh, tạo điều kiện để đảng viên, công chức, người lao động 02 cấp Kiểm sát trong tỉnh trực tiếp gặp gỡ, phản ảnh tâm tư, nguyện vọng và đề đạt ý kiến với đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng xem xét, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị chính đáng của công chức, người lao động 02 cấp kiểm sát trong Ngành; qua đó, để Ban cán sự Đảng và đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, công chức, người lao động; nắm bắt tình hình hoạt động của cấp ủy, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và Viện KSND cấp huyện thuộc Viện KSND tỉnh để cùng tập thể Lãnh đạo Viện tỉnh có những quyết nghị phù hợp trong thời gian đến; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong hai cấp kiểm sát.

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, hội nghị có 11 ý kiến phát biểu trực tiếp, tập trung vào 04 nhóm vấn đề chính: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, giảm tình trạng tin báo, án quá hạn, án trả hồ sơ điều tra bổ sung; công tác điều động, biệt phái, sắp xếp, sử dụng cán bộ, biện pháp nâng cao hiệu quả sắp xếp, bố trí cán bộ nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Ngành trong tình hình hiện nay; công tác thi đua khen thưởng, nhận xét đánh giá cán bộ; việc thực hiện chế độ, chính sách, phụ cấp, hỗ trợ đối với cán bộ công chức. Bên cạnh đó, hội nghị cũng tập trung bàn, đóng góp ý kiến, đưa ra một số mô hình, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác trong ngành, mà trọng tâm là đổi mới công tác cán bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

Với tinh thần trách nhiệm cao, tính cầu thị trong công tác, đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng cũng như tập thể Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi đã lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị cũng như các đề xuất của cán bộ, công chức, người lao động hai cấp. Những vấn đề phản ánh, kiến nghị đều được đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh, các Phòng, cá nhân có liên quan trả lời, giải đáp cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại; cũng đã tiếp thu những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục chấn chỉnh những hạn chế; đối với những vướng mắc trong hoạt động nghiệp vụ và công tác tổ chức cán bộ sẽ nghiên cứu những giải pháp hiệu quả và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang