“Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”

06/11/2018 15:20

(kiemsat.vn)
Hôm nay (06/11), VKSND tối cao tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến đóng góp xây dựng Bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua đối với VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (dự thảo lần 4)”, được kết nối trực tuyến từ điểm cầu VKSND tối cao tới điểm cầu VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự, chủ trì Hội thảo.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo cấp Vụ, lãnh đạo phòng Tham mưu tổng hợp các đơn vị thuộc VKSND tối cao và thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các VKSND cấp cao và VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội thảo

Theo Báo cáo tổng hợp quá trình nghiên cứu, xây dựng, Bảng chỉ tiêu chấm điểm, xếp loại thi đua của VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được xây dựng dựa trên hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành KSND, bao gồm những chỉ tiêu nghiệp vụ phù hợp và bổ sung những chỉ tiêu về các khâu công tác khác không có trong hệ thống chỉ tiêu cơ bản để đánh giá toàn diện kết quả công tác trong năm của đơn vị VKSND cấp tỉnh.

Năm 2014, thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành và công tác thi đua khen thưởng hàng năm, Vụ Thi đua - Khen thưởng đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng Bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua của VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dựa trên Hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ được ban hành theo Quyết định số 62/QĐ-VKSTC ngày 22/02/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị trong Ngành. Tuy nhiên, do nhiều đạo luật mới được ban hành, đến nay Bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua chưa được hoàn thiện.

Toàn cảnh Hội thảo

Ngày 10/10/2017, Viện trưởng VKSND tối cao có Quyết định số 379/QĐ-VKSTC ban hành Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành KSND. Căn cứ Hệ thống 96 chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành KSND, Vụ Thi đua - Khen thưởng tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và chỉnh lý Bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua đối với VKSND cấp tỉnh với quan điểm chỉ lựa chọn những chỉ tiêu phản ánh thực chất hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp  đưa vào Bảng tiêu chí. Vụ Thi đua - Khen thưởng tiếp tục tổng hợp các ý kiến đóng góp và nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa Bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua.

Ngày 24/5/2018, Vụ Thi đua - Khen thưởng tiếp tục có công văn xin ý kiến thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND. Tiếp thu ý kiến của các đơn vị, địa phương, các thành viên Hội đồng, Vụ Thi đua - Khen thưởng đã xây dựng Dự thảo lần 4 Bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua của VKSND cấp tỉnh như hiện nay.

Tại Hội thảo có 19 ý kiến góp ý vào Bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua tập trung vào tiêu chí để chọn thang điểm, căn cứ để chọn chỉ tiêu nghiệp vụ, chỉ tiêu khác. Đa số các ý kiến đề nghị điều chỉnh tăng (đối với các chỉ tiêu nghiệp vụ quan trọng như chỉ tiêu số 8, 12, 13...) hoặc giảm tỷ lệ của các chỉ tiêu (số 7, 11) trong dự thảo; xem xét phương pháp tính điểm; chuyển mục một số chỉ tiêu; bổ sung các tiêu về thi hành án dân sự, triển khai thi hành pháp luật; thưởng điểm cho chỉ tiêu vượt tỷ lệ quy định và trừ điểm đối với chỉ tiêu không đạt...

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh: Các đơn vị trong toàn ngành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực triển khai các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Quốc hội và ngành đặt ra. Có nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng danh hiệu cao quý. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch” nên việc biểu dương, khen thưởng cần phải bảo đảm công tâm, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng việc, phải lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo; Vụ Thi đua - Khen thưởng đã chuẩn bị Dự thảo chi tiết. Để hoàn thiện dự thảo, yêu cầu Vụ Thi đua - Khen thưởng nghiên cứu tiếp thu các ý kiến để điều chỉnh một số chỉ tiêu, giải trình các vấn đề còn có ý kiến khác nhau; sửa đổi, bổ sung, chuyển thang bảng một số tiêu chí  chấm điểm, xếp loại thi đua đối với VKSND cấp tỉnh để áp dụng trong việc xét khen thưởng hằng năm.

Xem thêm>>>

VKSND tối cao kiểm tra công tác tại VKSND tp Hồ Chí Minh

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang