VKSND tỉnh Nghệ An sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2019

02/07/2019 15:39

(kiemsat.vn)
Ngày 01/7/2019, VKSND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Tôn Thiện Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; Lãnh đạo các Phòng thuộc VKSND tỉnh; Lãnh đạo các VKSND cấp huyện và toàn thể cán bộ, công chức VKSND hai cấp tỉnh Nghệ An. Hội nghị được truyền trực tuyến đến 21 điểm cầu VKSND cấp huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, VKSND hai cấp tỉnh Nghệ An đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành, đồng thời chủ động đề ra những biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát. Hoạt động kiểm sát được tiến hành chặt chẽ, thường xuyên; phát hiện kịp thời các vi phạm của Cơ quan điều tra, Tòa án, Thi hành án,…

Theo báo cáo, tỉ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 91% (tăng 0,2% so với cùng kỳ 2018); tỉ lệ giải quyết các vụ án hình sự trong giai đoạn điều tra đạt 75% (tăng 5% so với cùng kỳ), trong giai đoạn truy tố đạt 92% (tăng 1,3% so với cùng kỳ 2018) và trong giai đoạn xét xử đạt 80,2% (tăng 0,2% so với cùng kỳ 2018). Thông qua công tác kiểm sát đã yêu cầu CQĐT khởi tố 22 bị can; hủy bỏ 01 quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, 02 quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can của CQĐT; ban hành 57 kiến nghị yêu cầu CQĐT hai cấp khắc phục vi phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong hoạt động điều tra; ban hành 07 kháng nghị phúc thẩm, 01 báo cáo kháng nghị phúc thẩm, ban hành 22 bản kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự; ban hành 11 thông báo rút kinh nghiệm đối với các đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện. VKSND hai cấp đã chú trọng công tác tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, đặc biệt là các phiên tòa trực tuyến, xây dựng bản kế hoạch kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử nhằm nâng cao kỹ năng, chất lượng tranh tụng tại phiên tòa và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên hai cấp; phối hợp tốt với Toà án tổ chức 71 phiên toà rút kinh nghiệm, trong đó có 02 phiên tòa trực tuyến đến Viện kiểm sát hai cấp.

Đồng chí Phan Quý Hương, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2019

Trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, VKSND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị đề ra nhiều biện pháp nhằm kiểm sát chặt chẽ, thường xuyên và có chất lượng. Thông qua công tác kiểm sát, VKSND hai cấp đã không phê chuẩn 01 trường hợp bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; hủy bỏ quyết định tạm giữ 01 trường hợp; không phê chuẩn gia hạn tạm giữ 02 trường hợp; yêu cầu hủy 01 quyết định hoãn thi hành án phạt tù; yêu cầu ra quyết định thi hành án 06 trường hợp; yêu cầu áp giải đối với 14 bị án tại ngoại; ban hành 02 thông báo rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; ban hành 14 kháng nghị phúc thẩm; báo cáo kháng nghị phúc thẩm 13 vụ; báo cáo kháng nghị giám đốc thẩm 04 vụ; ban hành 257 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án; Dân sự, HNGĐ; Hành chính, KDTM, Lao động; Khiếu nại tố cáo; Ban hành 17 thông báo rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng trong các khâu công tác này.

Cùng với việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, trong 6 tháng đầu năm, VKSND tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị Viện kiểm sát hai cấp chú trọng việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương, như: thường xuyên quan tâm đến công tác phối hợp với Tòa án đưa các phiên tòa hình sự đến các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, nhận thức của người dân còn hạn chế để xét xử lưu động nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước đến nhân dân. Viện kiểm sát hai cấp đã ban hành 15 bản kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, 03 bản kiến nghị phòng ngừa vi phạm trong công tác thi hành án đối với các cơ quan, chính quyền địa phương.

Bên cạnh công tác chuyên môn, VKSND hai cấp tỉnh Nghệ An đã tăng cường công tác xây dựng ngành với định hướng: xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đoàn kết và thống nhất; xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm"; thực hiện nghiêm Quyết định số 101- QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về "trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" và phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”.

Trong công tác tuyên truyền, Viện kiểm sát tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 23/8/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành KSND. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; đẩy mạnh tuyên truyền về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kết quả hoạt động của VKSND hai cấp; chú trọng nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh; xem công tác thông tin, tuyên truyền là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua đối với các đơn vị. Vì vậy, đã có 100% đơn vị tham gia công tác tuyên truyền với 230 tin, bài (tăng 62 tin bài so với cùng kỳ) được đăng tải trên Trang điện tử VKSND tỉnh Nghệ An và trên các báo, tạp chí...

Đồng chí Hồ Sỹ Cấp, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An điều hành phần thảo luận tại Hội nghị

Trong phần thảo luận, dưới sự điều hành của đồng chí Hồ Sỹ Cấp, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến tham luận trên tất cả các lĩnh vực công tác chuyên môn nghiệp vụ như hình sự, dân sự, thi hành án,… cũng như công tác xây dựng ngành của các đơn vị thuộc VKSND tỉnh, các VKSND cấp huyện. Các ý kiến tham luận tập trung vào việc đánh giá tính hiệu quả của một số biện pháp đã áp dụng trong thời gian qua; chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong 6 tháng đầu năm, từ đó đề xuất, kiến nghị những biện pháp, giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót tiến tới nâng cao chất lượng công tác kiểm sát trong sáu tháng cuối năm 2019 và những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, các ý kiến tham luận cũng đã chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến chất lượng công tác trong 6 tháng đầu năm để Lãnh đạo VKSND tỉnh có sự chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Quang Tiến, Trưởng phòng 1 phát biểu tham luận tại Hội nghị

Phát biểu tham luận tại điểm cầu VKSND cấp huyện

Đồng chí Tôn Thiện Phương phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tôn Thiện Phương đánh giá và ghi nhận những kết quả đã đạt được của VKSND hai cấp Nghệ An trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Tôn Thiện Phương đề nghị, tiếp tục tăng cường công tác kiểm sát, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan hữu quan, Chính quyền địa phương trong công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ chính trị địa phương nhằm đưa kết quả và thành tích của đơn vị cao hơn nữa trong 6 tháng cuối năm 2019 và những năm tiếp theo, góp phần từng bước nâng cao vai trò và vị thế của VKSND tỉnh Nghệ An đối với các cấp Ủy Đảng, Chính quyền, các cơ quan liên quan từ Trung ương đến địa phương và trong nhân dân.

Trước khi kết thúc Hội nghị, đồng chí Tôn Thiện Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Nghệ An./.

Đồng chí Tôn Thiện Phương, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An chúc mừng tập thể Phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh

 

VKSND tỉnh Sóc Trăng: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2019

(Kiemsat.vn) - Vừa qua, VKSND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Đinh Gia Hưng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Hội nghị.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang