VKSND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về hình sự

02/03/2023 12:45

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 02/3/2023, VKSND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về hình sự.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Minh - Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, nguyên tắc suy đoán vô tội là một nguyên tắc có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án nói chung và quá trình chứng minh nói riêng; giúp hoạt động chứng minh được thực hiện đúng quy định pháp luật. Do đó, trong quá trình tiến hành tố tụng các cơ quan tiến hành tố tụng cũng như người tiến hành tố tụng phải nghiêm túc tuân thủ, tôn trọng và chấp hành theo nguyên tắc này để tránh việc oan sai đối với những công dân vô tội.

Bên cạnh đó, hoạt động tranh tụng tại phiên tòa hình sự cũng là một trong những nội dung có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động tố tụng hình sự, đảm bảo tính công bằng, dân chủ giữa người tham gia tố tụng với Viện kiểm sát, là căn cứ để xác định sự thật khách quan của vụ án, là cơ sở để Hội đồng xét xử ra bản án đúng đắn, khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Việc thực hiện nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng hình sự là góp phần chống oan sai, bỏ lọt tội phạm giúp cho việc giải quyết vụ án hình sự được khách quan toàn diện, được đúng người, đúng tội đúng pháp luật góp phần bảo đảm quyền con người và đặc biệt là quyền của người bị buộc tội. Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, Kiểm sát viên phải thực hiện tốt nguyên tắc, kỹ năng này.

Nhằm phát huy hiệu quả cao nhất kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên đối với một số tội phạm cụ thể tại phiên tòa sơ thẩm hình sự và áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự trong thời gian tới tại địa phương, lãnh đạo VKSND tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn chuyên sâu về hình sự với 02 chuyên đề “Kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên đối với một số tội phạm cụ thể tại phiên tòa sơ thẩm hình sự” và “Áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự”.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Để Hội nghị tập huấn đạt chất lượng, hiệu quả đồng chí Nguyễn Thành Minh - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đại biểu tham dự thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định, kỷ luật của Hội nghị. Đồng thời, nghiêm túc tiếp thu những kỹ năng, kinh nghiệm mà các đồng chí giảng viên truyền đạt.

Thông qua đợt tập huấn chuyên sâu, cán bộ VKSND hai cấp tỉnh Lâm Đồng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự tại địa phương.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang