VKSND tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân

20/05/2024 14:28

(kiemsat.vn)
Từ ngày 13 đến ngày 17/5/2024, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, VKSND huyện Nghi Xuân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân.

Trong 5 ngày làm việc, Đoàn kiểm sát đã thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tiếp nhận, phân loại, xử lý nguồn tin về tội phạm; việc mở sổ sách, thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc phân công tổ chức xác minh và kết quả, thời hạn xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc lập, quản lý hồ sơ xác minh giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân.

Cùng với đó, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm sát tại 07/17 đơn vị Công an cấp xã, đánh giá tình hình hoạt động của Công an cấp xã đối với việc tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ nguồn tin về tội phạm theo quy định của BLTTHS và các văn bản hướng dẫn.

Đồng chí Phan Quý Nhất, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh - Trưởng đoàn công tác đánh giá cao kết quả tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân.

Qua quá trình kiểm sát, kết quả cho thấy Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã mở, ghi chép, cập nhật đầy đủ hệ thống sổ sách; tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại nguồn tin về tội phạm đảm bảo đúng quy định. Sau khi tiếp nhận nguồn tin đã ra quyết định phân công Phó Thủ trưởng và Điều tra viên giải quyết. Điều tra viên đã cơ bản thực hiện đúng các quy định của BLTTHS và các văn bản hướng dẫn về nhiệm vụ và quyền hạn khi được phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm. Cơ quan CSĐT đã phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát trong quá trình thụ lý, giải quyết các nguồn tin về tội phạm, bám sát và thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu kiểm tra, xác minh của Viện kiểm sát. Vì vậy, các tố giác, tin báo về tội phạm đã được tiếp nhận, phân loại, giải quyết kịp thời, đúng quy định, không có trường hợp nào oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Việc giải quyết nguồn tin về tội phạm của đơn vị đạt tỷ lệ cao (64/68 tin báo, tố giác, đạt tỷ lệ 94%).

Tuy nhiên, quá trình tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân vẫn còn để xảy ra một số tồn tại, hạn chế, như: Phân loại nguồn tin tội phạm chưa đúng, việc xác định tư cách tham gia tố tụng của người được lấy lời khai chưa chính xác; việc quản lý, giải quyết các nguồn tin tạm đình chỉ chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP. Đồng chí Phan Quý Nhất, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng đoàn công tác đề nghị Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân và VKSND huyện Nghi Xuân kịp thời xây dựng quy chế phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện hoạt động tiếp nhận, kiểm tra, xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và điều tra vụ án hình sự của Điều tra viên bố trí ở Công an cấp xã; phối hợp thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tin báo tạm đình chỉ, nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, thụ lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm trong thời gian tới.

Tiếp thu những kết quả của quá trình kiểm sát, đại diện Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân, đồng chí Đào Bình Nguyên, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT khẳng định, trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phát huy những mặt ưu điểm đã đạt được, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Kinh nghiệm xây dựng sơ đồ tư duy báo cáo án hình sự

(Kiemsat.vn) - Báo cáo án hình sự thông qua sơ đồ tư duy là công cụ minh họa, trình chiếu tại cuộc họp như một bức tranh tổng thể của vụ án hình sự, chỉ ra mối liên kết giữa các thông tin, sự kiện, vấn đề chính, cũng như nhận dạng và tìm ra bản chất của vấn đề cần làm rõ trong vụ án một cách logic, chính xác và hiệu quả; giúp cho lãnh đạo tiếp cận và nắm bắt vụ án nhanh, đầy đủ, toàn diện.

Bảo đảm hiệu quả cơ chế kiểm soát quyền lực trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(Kiemsat.vn) - Để bảo đảm sự vận hành của cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước hiệu quả, đúng mục đích, chống lạm quyền, cần xác định các điều kiện bảo đảm, trong đó nhấn mạnh về sự lãnh đạo của Đảng và vấn đề hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo cơ chế pháp lý cần và đủ để các cơ quan nhà nước kiểm soát lẫn nhau trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, người dân kiểm soát được việc thực hiện quyền lực của các cơ quan này…
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang