VKSND tỉnh Bắc Giang: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng quản lý, chỉ đạo điều hành của cán bộ lãnh đạo

28/08/2019 14:11

(kiemsat.vn)
Mục đích của đợt kiểm tra nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của đội ngũ lãnh đạo VKSND cấp huyện và lãnh đạo cấp phòng VKSND tỉnh trong việc tự nghiên cứu, học tập các kỹ năng quản lý chỉ đạo, điều hành của bản thân; kết quả kiểm tra là một trong những căn cứ để nhận xét đánh giá, phân loại người đứng đầu.

Toàn cảnh tại buổi kiểm tra

Thành phần Hội đồng kiểm tra gồm có 4 đồng chí lãnh đạo Viện tỉnh (đồng chí Viện trưởng làm Chủ tịch Hội đồng) và 03 đồng chí Trưởng phòng tham mưu giúp việc. Hình thức kiểm tra là kiểm tra tập trung và viết tự luận với thời gian làm bài 180 phút.

Đồng chí Vũ Mạnh Thắng, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang phát biểu khai mạc

Nội dung kiểm tra là yêu cầu các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị đánh giá thực trạng các mặt công tác của đơn vị trong thời điểm hiện nay, làm rõ nguyên nhân, hạn chế đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý; xác định giải pháp cơ bản để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Qua đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp, biện pháp cần thiết và quan trọng đối với lãnh đạo VKSND tỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của ngành Kiểm sát Bắc Giang và nâng cao vị trí, vai trò của Ngành ở địa phương.

Quá trình kiểm tra đã diễn ra nghiêm túc, đảm bảo sự công bằng, khách quan. Đây là dịp để các đồng chí được kiểm tra nhìn nhận lại kiến thức quản lý, chỉ đạo, điều hành của bản thân cũng như thực trạng đơn vị do mình phụ trách, từ đó đề ra giải pháp và hành động phù hợp để chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành kiểm sát trong tình hình mới và chiến lược cải cách tư pháp hiện nay.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang