VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Triển khai công tác năm 2024 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

05/01/2024 14:39

(kiemsat.vn)
Ngày 03/01/2024, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Dự Hội nghị có các đồng chí là đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Công an, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tham dự Hội nghị, về phía ngành Kiểm sát nhân dân có đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao; đồng chí Mai Văn Linh, Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ và tương đương thuộc VKSND tỉnh, lãnh đạo VKSND các huyện, thị xã, thành phố và toàn thể công chức VKSND hai cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ và tặng hoa chúc mừng tập thể VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Năm 2023, VKSND hai cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục xác định chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra, không để xảy ra trường hợp đình chỉ vụ án, bị can vì không phạm tội, trường hợp Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội; không có trường hợp phải bồi thường oan sai trong tố tụng hình sự. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 17/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 07/11/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về kiểm sát giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, chức vụ; thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Phối hợp với các cơ quan tố tụng quyết liệt hơn trong áp dụng các biện pháp nhằm thu hồi tài sản Nhà nước bị thiệt hại, thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng... Tập trung chỉ đạo, chủ động đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định pháp luật. Thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp với Tòa án trong công tác giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật; nâng cao số lượng, chất lượng các kiến nghị tổng hợp, kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật trong công tác này...

 Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, các kế hoạch của địa phương và của đơn vị nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp…; thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự ngay từ giai đoạn thụ lý giải quyết tố giác, tin báo; bảo đảm việc bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai hay bỏ lọt tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Tòa án xác định và giải quyết các vụ án trọng điểm, các vụ án dư luận xã hội quan tâm, các vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát trong lĩnh vực giải quyết các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác; tăng cường công tác kiến nghị, kháng nghị…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác và thành tích của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt được trong năm 2023. Đồng chí đề nghị, năm 2024, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần tiếp tục phát huy và tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó, phức tạp trong công tác tư pháp, các giải pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của VKSND hai cấp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt nghị quyết, chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh, gắn với cải cách hành chính...

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua Ngành cho các cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và biểu dương những thành tích mà VKSND hai cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt được trong năm 2023. Đồng chí tin tưởng, với sự quyết tâm, đoàn kết, lãnh đạo VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục giữ vững thành tích, và đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm nhấn mạnh, thời gian tới, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần nghiên cứu, quán triệt các nội dung tại Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024, kịp thời bổ sung các chỉ đạo của Tỉnh ủy vào Chương trình công tác năm 2024; xác định chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt, quan trọng hàng đầu; thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật và quy định của ngành Kiểm sát trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành; nâng cao vai trò nêu gương của người đứng đầu; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng...

Đồng chí Mai Văn Linh, Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao Cờ thi đua "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối" cho các tập thể.

VKSND cấp cao tại Hà Nội: Nhiều chỉ tiêu về tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm đạt và vượt yêu cầu

(Kiemsat.vn) - Năm 2023, mặc dù khối lượng công việc phải giải quyết tăng nhiều so với năm 2022, trong khi số lượng cán bộ còn thiếu so với biên chế được giao, nhưng với tinh thần đoàn kết nội bộ, VKSND cấp cao tại Hà Nội đã hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của Quốc hội, của Ngành đề ra.

Báo Bảo vệ pháp luật đẩy mạnh công tác tuyên truyền hình ảnh cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân

(Kiemsat.vn) - Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Báo Bảo vệ pháp luật, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân yêu cầu Báo Bảo vệ pháp luật tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng hình ảnh cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang