Cục 3 VKSND tối cao vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ

28/12/2023 11:15

(kiemsat.vn)
Chiều 27/12/2023, Cục Kế hoạch - Tài chính (Cục 3) VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể lãnh đạo Cục 3 VKSND tối cao.

Năm 2023, trong điều kiện khó khăn về ngân sách, Cục 3 VKSND tối cao đã nỗ lực phối hợp với các đơn vị chức năng của các bộ, ngành để thuyết minh, bảo vệ dự toán ngân sách nhà nước giao cho Ngành năm 2023 tăng 13,45% so với năm 2022. Đổi mới cơ chế phân bổ và điều hành ngân sách để các đơn vị chủ động sử dụng hiệu quả nguồn vốn được cấp; triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Chủ trì, tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác quản lý đầu tư và đẩy mạnh việc sắp xếp các cơ sở nhà, đất trong Ngành; chủ động phối hợp với VKSND cấp tỉnh tham mưu cho lãnh đạo Viện làm việc với Tỉnh ủy, UBND một số địa phương về hỗ trợ kinh phí và sơ sở vật chất cho VKSND hai cấp.

Tập thể lãnh đạo Cục 3 VKSND tối cao đã đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội; chỉ thị và kế hoạch công tác của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023. Tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt 07/07 nhiệm vụ trọng tâm được Lãnh đạo VKSND tối cao giao (trong đó có 06 nhiệm vụ Cục 3 VKSND tối cao trực tiếp thực hiện, 01 nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện); 17 nhiệm vụ do đơn vị tự xác định từ đầu năm và 10 nhiệm vụ phát sinh, đột xuất. Các nhiệm vụ đều đã được Cục 3 VKSND tối cao hoàn thành với chất lượng, đúng thời hạn, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Trong công tác phối hợp bảo đảm nguồn kinh phí, Cục 3 VKSND tối cao đã tham gia ý kiến, đề xuất chế độ, chính sách cho Ngành; tham mưu Lãnh đạo Viện ban hành và triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư; kiểm tra công tác đấu thầu; kiểm tra chuyên đề việc quản lý sử dụng tài sản công; xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm...

Với những thành tích xuất sắc đạt được, năm 2023, Cục 3 vinh dự là một trong 22 đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 mà Cục 3 VKSND tối cao đã đề ra. Đồng chí yêu cầu Cục 3 VKSND tối cao tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng định mức và phương án phân bổ ngân sách năm 2024 của Ngành trình Viện trưởng quyết định; trình Lãnh đạo Viện ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngành Kiểm sát năm 2024 theo Chương trình tổng thể của Chính phủ.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Tiếp tục thực hiện việc lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất trong Ngành. Kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư, công tác đấu thầu các dự án đầu tư; kiểm tra việc thực hiện phân cấp đầu tư, mua sắm và quản lý tài sản công; xét duyệt, thẩm định, tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng và tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025, Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm (2025 - 2027) toàn Ngành để trình và bảo vệ dự toán với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Ngoài ra, đơn vị cần tăng cường công tác đào tạo và tự đào tạo để xây dựng đội ngũ công chức “bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong đơn vị; nâng cao tinh thần trách nhiệm và nêu gương của người đứng đầu và công chức trong đơn vị.

Thay mặt Lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng đã trao các Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc của Cục 3 VKSND tối cao.

Trao Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho tập thể đơn vị Cục 3 VKSND tối cao với thành tích đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" 02 năm liên tục.

Trao Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho các cá nhân thuộc Cục 3 VKSND tối cao có thành tích xuất sắc năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên cao cấp cho các cá nhân thuộc Cục 3 VKSND tối cao.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang