VKSND thành phố Hà Tĩnh ban hành kiến nghị phòng ngừa tranh chấp về hợp đồng tín dụng

05/07/2024 09:00

(kiemsat.vn)
Qua công tác nghiệp vụ, VKSND thành phố Hà Tĩnh thấy trong những năm qua số lượng các vụ án tranh chấp liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng ngày càng có chiều hướng gia tăng; VKSND thành phố Hà Tĩnh đã ban hành kiến nghị phòng ngừa đối với Giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

Thông qua công tác kiểm sát, VKSND thành phố Hà Tĩnh nhận thấy, trong những năm qua số lượng các vụ án tranh chấp liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng ngày càng có chiều hướng gia tăng, cụ thể: Từ năm 2021 đến 06 tháng đầu năm 2024, TAND thành phố Hà Tĩnh đã thụ lý giải quyết 71 vụ án tranh chấp trong lĩnh vực này. Đáng chú ý, trong số các vụ án này lĩnh vực tranh chấp giữa các tổ chức tín dụng ngân hàng với cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh chiếm tỷ lệ cao 75%.

Điều này một phần xuất phát từ việc cán bộ tín dụng thiếu chặt chẽ trong quá trình thẩm định hồ sơ cho vay của khách hàng, xác minh tài sản bảo đảm không đầy đủ nên khi xảy ra tranh chấp, Ngân hàng không xử lý được tài sản bảo đảm để thu hồi nợ dẫn đến số vụ việc khởi kiện ra Tòa án ngày càng tăng. Mặt khác, việc các tổ chức, cá nhân không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ của mình đã làm cho tỷ lệ nợ xấu gia tăng, đồng thời cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Trước thực trạng nêu trên, nhằm hạn chế các tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng tín dụng xảy ra trên địa bàn thành phố, VKSND thành phố Hà Tĩnh đã ban hành kiến nghị phòng ngừa đối với Giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình chỉ đạo các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố tăng cường phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật có liên quan để nâng cao kiến thức pháp lý, kinh nghiệm thực tế cho đội ngũ cán bộ nhân viên làm công tác quản lý cho vay về quá trình cho vay và các hoạt động tín dụng để phòng tránh các rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong nhận và xử lý tài sản bảo đảm.

Kinh nghiệm thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án giết người chưa đạt và cố ý gây thương tích có đồng phạm

(Kiemsat.vn) - Thực tiễn giải quyết các vụ án giết người chưa đạt và cố ý gây thương tích có đồng phạm trong thời gian qua cho thấy một số khó khăn, vướng mắc về việc định tội danh, đánh giá, phân hóa vai trò, mức độ hành vi của các đồng phạm, trong vụ án nêu quan điểm xử lý không thống nhất giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

Nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết vụ án tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép

(Kiemsat.vn) - Trước diễn biến phức tạp của tội phạm tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tập trung chỉ đạo và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đảm bảo phòng ngừa loại tội phạm này, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang