VKSND huyện Nghi Xuân kiến nghị phòng ngừa vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai

22/09/2022 14:38

(kiemsat.vn)
VKSND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ban hành Kiến nghị đối với Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân về việc chỉ đạo áp dụng các biện pháp để phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai.

VKSND huyện Nghi Xuân trực tiếp kiểm sát tại UBND thị trấn Xuân An.

Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự liên quan đến quản lý đất đai, VKSND huyện Nghi Xuân nhận thấy, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thị trấn Xuân An nói riêng và địa bàn huyện Nghi Xuân thời gian qua thiếu chặt chẽ. Đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến các vi phạm, tồn tại liên quan lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện.

Để bảo đảm phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực này, Viện trưởng VKSND huyện Nghi Xuân đã ban hành Kiến nghị đối với Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân về việc chỉ đạo áp dụng các biện pháp để phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai, như: Tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn liên quan để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương.

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân chỉ đạo Phòng Tài nguyên môi trường, các phòng ban chức năng và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại, triển khai biện pháp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai theo phạm vi thẩm quyền; tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai, cấp quyền sử dụng đất, kịp thời phát hiện, xử lý nhằm hạn chế tình trạng vi phạm trong lĩnh vực này theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai từ huyện đến cơ sở; áp dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính điện tử thông minh và hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên đất trên địa bàn./.

PV

VKSND TP. Vĩnh Yên kiến nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự

(Kiemsat.vn) - Để công tác thi hành án hình sự trên địa bàn thành phố được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành án, VKSND TP. Vĩnh Yên đã kiến nghị Chủ tịch UBND TP. Vĩnh Yên tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự.

VKSND huyện Bình Giang kiến nghị phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra tại đình, chùa trên địa bàn huyện

(Kiemsat.vn) - Trong thời gian gần đây, tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra tại đình chùa ở một số xã trên địa bàn huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương có chiều hướng gia tăng, gây nên bức xúc trong quần chúng nhân dân. Do vậy, VKSND huyện Bình Giang đã ban hành kiến nghị đến Chủ tịch UBND huyện Bình Giang nhằm nâng cao chất lượng quản lý của lực lượng chức năng; đồng thời, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm này.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang