VKSND TP. Vĩnh Yên kiến nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự

16/07/2022 09:22

(kiemsat.vn)
Để công tác thi hành án hình sự trên địa bàn thành phố được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành án, VKSND TP. Vĩnh Yên đã kiến nghị Chủ tịch UBND TP. Vĩnh Yên tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự.

Thông qua trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự (THAHS) tại cộng đồng đối với 09 UBND cấp xã trên địa bàn TP. Vĩnh Yên từ ngày 01/4/2021 đến ngày 31/5/2022, VKSND TP. Vĩnh Yên đã phát hiện một số vi phạm, tồn tại như: UBND cấp xã chưa thực hiện đầy đủ việc nhận xét bằng văn bản về quá trình chấp hành án của người được hưởng án treo theo định kỳ hàng tháng; một số hồ sơ còn thiếu bản tự nhận xét, bản báo cáo việc chấp hành án hình sự tại cộng đồng của người được hưởng án treo theo định kỳ hàng tháng; cán bộ được phân công quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án thiếu nhận xét, đánh giá về việc chấp hành pháp luật, thực hiện nghĩa vụ của người chấp hành án và thiếu chữ ký xác nhận vào bản tự nhận xét, báo cáo của người chấp hành án hình sự tại cộng đồng; một số người bị kết án phải chấp hành hình phạt bổ sung nhưng trong phần Thực hiện hình phạt bổ sung…” của bản tự nhận xét, báo cáo của người chấp hành án và bản nhận xét của UBND cấp xã đều ghi “Không” hoặc bỏ trống...

Kiểm sát viên VKSND TP. Vĩnh Yên Kiểm sát trực tiếp công tác THAHS tại UBND cấp xã.

Để công tác thi hành án hình sự trên địa bàn thành phố được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành án, VKSND TP. Vĩnh Yên đã kiến nghị Chủ tịch UBND TP. Vĩnh Yên quan tâm chỉ đạo UBND cấp xã, các cơ quan có liên quan trên địa bàn thành phố kịp thời tổ chức thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng; thực hiện nghiêm việc nhận xét, báo cáo quá trình chấp hành án của người chấp hành án hình sự tại cộng đồng đúng quy định pháp luật về THAHS.

Đồng thời, chỉ đạo Công an TP. Vĩnh Yên tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn Công an cấp xã thực hiện nghiêm công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, nhất là về trình tự, thủ tục, thiết lập hồ sơ thi hành án hình sự để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và có văn bản chỉ đạo kịp thời đối với UBND cấp xã về công tác THAHS tại cộng đồng./.

Đẩy nhanh tiến độ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình

(Kiemsat.vn) - Chiều 14/7, Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9) VKND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

VKSND TP. Hồ Chí Minh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và trao các Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo

(Kiemsat.vn) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, VKSND hai cấp TP. Hồ Chí Minh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao; Nghị quyết, kế hoạch của Thành ủy gắn liền với yêu cầu công tác tư pháp và cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và sau đại dịch Covid-19.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang