VKSND huyện Bình Đại (Bến Tre) đẩy mạnh phong trào thi đua "Đồng Khởi mới", tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao        

25/03/2022 15:57

(kiemsat.vn)
Phát huy và kế thừa truyền thống cách mạng hào hùng, bất khuất của phong trào Đồng Khởi năm 1960, phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh Bến Tre là một sự kiện chính trị có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực. Qua quá trình triển khai và thực hiện, phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” thật sự là đòn bẩy giúp đẩy mạnh phong trào thi đua trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng Ngành.

Trên cơ sở tiếp thu Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, Kế hoạch của Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh Bến Tre và Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Đại về việc phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, VKSND huyện Bình Đại đã xây dựng Kế hoạch để cụ thể hóa triển khai việc thực hiện phong trào "Đồng Khởi mới" và quán triệt đến cán bộ, công chức, người lao động trong toàn đơn vị. 

Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” được xây dựng với phương châm“Hai chân - Ba mũi”  phù hợp với tình hình thực tế của chi bộ, cơ quan. Trong đó, phương châm “Hai chân”  được xác định gồm: Xây dựng chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện; không ngừng nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Phương châm “Ba mũi” đó là không để xảy ra án oan, sai và bỏ lọt tội phạm; tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa vi phạm; đẩy mạnh việc đổi mới công tác kiểm sát hoạt động tư pháp theo hướng sâu sát và hiệu quả.

Hội nghị đánh giá kết quả sau 01 năm thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” tại VKSND huyện Bình Đại.

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, Chi ủy chi bộ và Lãnh đạo VKSND huyện Bình Đại đã xác định cụ thể, chi tiết các chỉ tiêu, đầu việc và phân công nhiệm vụ thực hiện cho từng cá nhân, phù hợp với vị trí công việc cũng như thế mạnh của từng cán bộ. Xây dựng bộ phận kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự, kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự là đơn vị điểm trong thực hiện phong trào thi đua; lựa chọn 03 cá nhân điển hình, tiên tiến có thành tích công tác xuất sắc để biểu dương, nhân rộng và làm cơ sở thực hiện tốt phương châm “Học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình”.

Bên cạnh đó, VKSND huyện Bình Đại tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và trong hoạt động kiểm sát, góp phần đẩy nhanh tiến độ, chất lượng giải quyết công việc. Đồng thời, đổi mới về trình tự, thủ tục ở một số lĩnh vực công tác nghiệp vụ, nhất là ở lĩnh vực kiểm sát án hình sự, nhằm giúp cho hoạt động kiểm sát được thông suốt, nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng công việc và tính chính xác khi giải quyết.

Liên ngành tư pháp huyện Bình Đại họp, phối hợp giải quyết vụ án hình sự.

Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” đã tạo động lực mạnh mẽ để Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Hệ thống các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng và công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đều thực hiện đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, không có án oan, sai và bỏ lọt tội phạm; không có án trả hồ sơ để điều tra bổ sung; việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức, Kiểm sát viên VKSND huyện Bình Đại đã đồng sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" đó là vừa tăng cường cao độ trong công tác phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh tổ chức triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, gắn với phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”. Đã có nhiều hoạt động cộng đồng thiết thực được cán bộ, công chức, người lao động VKSND huyện Bình Đại thực hiện nhằm đóng góp vật chất, sức lực để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, cũng như tham gia xây dựng các xã nông thôn mới và thị trấn Bình Đại đạt chuẩn đô thị văn minh.

Chính sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Viện, cùng sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể đơn vị mà trong tình hình căng thẳng của dịch bệnh, tiến độ giải quyết công việc vẫn được thông suốt, kịp thời, đảm bảo việc giải quyết đúng thời hạn hoặc trước thời hạn quy định; chất lượng, hiệu quả công việc luôn được nâng cao, hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót về nghiệp vụ. Từ đó, góp phần giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện Bình Đại.

Qua quá trình triển khai và thực hiện tại VKSND huyện Bình Đại cho thấy, phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” thật sự là đòn bẩy giúp đẩy mạnh phong trào thi đua trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng Ngành. Từng bộ phận nghiệp vụ và mỗi cán bộ, đảng viên VKSND huyện Bình Đại đã và đang ra sức thi đua, tích cực rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nêu cao vai trò, trách nhiệm, chấp hành và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về trách nhiệm nêu gương, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả, có một cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, tập thể VKSND huyện Bình Đại và nhiều cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen cùng với nhiều hình thức khen thưởng khác của địa phương.

Có thể nói, phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” đã lan tỏa rộng khắp trong toàn chi bộ, cơ quan VKSND huyện Bình Đại, tạo không khí làm việc vui tươi, phấn khởi, hỗ trợ cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách. Trong thời gian tới, với sự đoàn kết, thống nhất và cố gắng phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, VKSND huyện Bình Đại sẽ vượt qua các khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

Đọc nhiều
lên đầu trang