Chi bộ VKSND huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre) - Điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng

22/10/2019 10:41

(kiemsat.vn)
Bình Đại là một trong ba huyện ven biển của tỉnh Bến Tre, có vị trí địa lý đặc biệt với hơn 27 km bờ biển, nằm cuối dãi cù lao An Hóa, được bao bọc bởi hai con sông lớn (sông Cửa Đại và sông Ba Lai) và tiếp giáp với biển Đông. Nơi đây được coi là nơi trù phú của miền quê sông nước Nam Bộ với thế mạnh kinh tế là phát triển nông nghiệp toàn diện đi đôi với phát triển công nghiệp, thương mại-dịch vụ.

Trong những năm qua, cấp ủy Đảng, đã lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng, phát triển toàn diện về chính trị-kinh tế-văn hoá-xã hội của huyện nhà. Công tác xây dựng Đảng luôn được tăng cường, Đảng bộ huyện nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, thu nhập bình quân đầu người giữa nhiệm kỳ 2015-2020 tăng 54,8% so với đầu nhiệm kỳ; quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững, ổn định. Qua nửa nhiệm kỳ, huyện đã xây dựng thành công 02 đô thị (loại IV, loại V), 04 xã đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới, từ đó đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện đáng kể, diện mạo nông thôn được đổi mới; công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham nhũng, lãng phí được chú trọng tăng cường; công tác tư pháp và cải cách tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực; lòng tin của nhân dân và cán bộ, đảng viên đối với Đảng, chính quyền được nâng lên rõ nét.   

Bên cạnh những thành quả có được từ sự phát triển kinh tế - xã hội là những khó khăn, thử thách như tình trạng vi phạm pháp luật và các tranh chấp dân sự có chiều hướng gia tăng cả về số vụ, quy mô, tính chất và mức độ. Đã tác động không tốt đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, cản trở sự phát triển chung của xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng đến việc xây dựng các tiêu chí nông thôn mới. Do đó, đòi hỏi các cơ quan tư pháp trên địa bàn, trong đó có Viện KSND huyện, phải luôn được củng cố, tăng cường về tổ chức bộ máy; xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ để đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Xác định được vai trò, trách nhiệm của mình, trong thời gian qua, chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Đại đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, tham mưu cho Cấp uỷ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Với quan điểm, phương châm thực hiện là: “Dân chủ - Kỷ cương – Đoàn kết – Năng động – Đổi mới”, kịp thời phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và nhiệm vụ của Ngành kiểm sát nhân dân đã đề ra. Mỗi cán bộ, đảng viên được cấp uỷ Chi bộ quán triệt thống nhất từ tư tưởng, nhận thức đến hành động, đảm bảo vừa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, vừa thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Huyện ủy trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Đại

Một trong những điểm đổi mới về cách nghĩ, cách làm của chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Đại là công tác thông tin tuyên truyền; thường xuyên triển khai, quán triệt và tuyên truyền các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà Nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm kịp thời định hướng công tác tư tưởng và truyền tải thông tin một cách đúng đắn và chính xác.

Sau khi Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 được ban hành và có hiệu lực, Chi bộ đã trực tiếp tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch và triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động từ huyện đến xã và nhân dân trên địa bàn huyện để hiểu rõ những điểm mới và những nội dung quan trọng, cốt lõi về chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức hoạt động, bộ máy của Ngành kiểm sát. Từ đó, đưa Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân đi vào cuộc sống, lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, được cấp ủy đánh giá cao.

Trong công tác cải cách tư pháp, Chi bộ luôn tích cực làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy; chủ động vận dụng ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ về nhiệm vụ cải cách tư pháp vào chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát hàng năm để thực hiện; đồng thời, tham gia nhiều ý kiến đóng góp thiết thực cho công tác này ở địa phương. Định kỳ 06 tháng, 01 năm, đơn vị thảo luận cho ý kiến đánh giá về kết quả thực hiện, làm rõ hạn chế, tồn tại và nguyên nhân để đề ra giải pháp khắc phục; đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung vào dự thảo của một số văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Ngành với nhiều ý kiến đóng góp cụ thể và được ghi nhận như sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật đất đai…

Tăng cường phối hợp với Chi bộ Tòa án tham mưu cho Thường trực Huyện ủy trong việc chỉ đạo tổ chức thành công nhiều phiên tòa hình sự xét xử rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp. Đặc biệt liên ngành tư pháp Công an - Viện kiểm sát - Toà án đã quán triệt thực hiện nghiêm sự chỉ đạo chung của Cấp ủy trong hoạt động tiến hành tố tụng, không để xảy ra án oan, sai và bỏ lọt tội phạm, đồng thời đảm bảo nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa hình sự. Có thể nói hoạt động cải cách tư pháp trên địa bàn huyện Bình Đại thời gian qua đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, góp phần cùng tiến trình cải cách tư pháp chung của cả nước.   

Xác định Viện Kiểm sát là cơ quan tiến hành tố tụng nằm ở vị trí trung tâm cầu nối giữa Cơ quan điều tra và Tòa án, từ hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra ở đầu vào xử lý tố giác, tin báo tội phạm; do vậy, để làm tốt vị trí, vai trò của mình, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Đại luôn chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra và Tòa án tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; đặc biệt chú trọng công tác công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Chi bộ Viện Kiểm sát đã phối hợp cùng với Đảng ủy Công an và Chi bộ Tòa án huyện kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra nhiều giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng xảy ra trên địa bàn huyện; truy tố, xét xử đối với 03 vụ án/03 bị cáo về tội “Tham ô tài sản trong 03 năm 2016-2018, thu hồi lại toàn bộ tài sản bị tham nhũng với số tiền 238.004.660 đồng trả lại cho Nhà nước và người dân. Hình phạt tù cho các bị cáo đã thể hiện tính nghiêm khắc trong xử lý các vụ án tham nhũng, tạo được sự đồng tình cao trong Đảng và nhân dân, góp phần răn đe và đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng trên địa bàn. Thông qua việc xử lý các vụ án tham nhũng đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy và kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện để có sự chỉ đạo kịp thời, chấn chỉnh những thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Với những kết quả đạt được, nhiều năm liền Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Đại đều đạt trong sạch, vững mạnh và đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đặc biệt 02 năm liên tục 2017, 2018 đơn vị đạt thành tích dẫn đầu phong trào thi đua khối, được tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chủ tịch  Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre; có 01 đảng viên đạt giải nhất Hội thi thuyết trình tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp huyện và 01 đảng viên là gương cá nhân tiêu biểu, điển hình của huyện được tuyên dương trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc với chi bộ Viện KSND huyện Bình Đại vào tháng 8 vừa qua, Đồng chí Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã có ý kiến đánh giá: “Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Đại đã kịp thời tham mưu cho Huyện ủy trên công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy cơ quan, đã tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện trong thực hiện công tác xây dựng Đảng, giữ quyền công tố và trong công tác phối hợp với các cơ quan trong hoạt động tư pháp. Thực hiện tốt nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, không để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm...”

Tin rằng, với sự đoàn kết một lòng và niềm tin tuyệt đối về sự lãnh đạo của Đảng, phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, tập thể Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Đại sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực và hiệu quả nhiều hơn nữa cho cấp ủy địa phương về công tác xây dựng Đảng và xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân vững mạnh; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của ngành Kiểm sát; đồng thời  góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang