Viện kiểm sát quân sự khu vực 43 nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

13/04/2023 15:23

(kiemsat.vn)
Viện kiểm sát quân sự khu vực 43 đã tích cực, phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ chỉ huy quân sự 02 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và các đơn vị đóng quân trên địa bàn xây dựng các nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với hình thức, cách thức tiến hành đổi mới, bảo đảm phong phú, sinh động.

Buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lớp đối tượng 3 tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình.

Những năm qua, Viện kiểm sát quân sự khu vực 43 đã phấn đấu, hoàn thành tốt tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu được đề ra trong kế hoạch. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị luôn được duy trì và đẩy mạnh.

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã trang bị cho cán bộ, công nhân viên chức quốc phòng, chiến sĩ, người lao động kiến thức cơ bản về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy trong toàn quân; để pháp luật đi vào cuộc sống và mọi hoạt động của bộ đội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành vi, ứng xử của bộ đội trong các nghĩa vụ, các mối quan hệ công tác, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của Quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho chiến sĩ tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình .

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Viện kiểm sát quân sự khu vực 43 đã thực hiện nghiêm kế hoạch của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Quân khu, ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương; tích cực, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Bộ chỉ huy quân sự hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, trong việc xây dựng các chuyên đề lên lớp, giảng bài cho bộ đội. 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã tập trung nghiên cứu, xây dựng được 06 chuyên đề, trực tiếp lên lớp được 03 buổi/ 670 người tham gia gồm: Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp; hạ sỹ quan, chiến sỹ và cán bộ lớp đối tượng 3. Với các chuyên đề: Luật Quốc Phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật An ninh mạng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Dân quân tự vệ Luật,... Với hình thức, cách thức tiến hành đổi mới, bảo đảm phong phú, sinh động, bám sát yêu cầu thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng lên lớp; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Qua đó, góp phần giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ ý thức thượng tôn hiến pháp và pháp luật; nhận thức của cán bộ, chiến sỹ về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội được nâng lên, rèn luyện thói quen và hành vi tuân thủ pháp luật được nâng cao; ý thức chấp hành pháp luật của bộ đội có chuyển biến tích cực; tình hình vi phạm pháp luật, kỷ luật trên địa bàn có chiều hướng ngày càng giảm.

Đặc biệt, tại các buổi chuyên đề, báo cáo viên đã chủ động lồng ghép, tuyên truyền sâu rộng về chức năng và nhiệm vụ của Viện kiểm sát các cấp; về vị trí và vai trò của Viện kiểm sát; về vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Qua đó, làm nổi bật hình ảnh của người cán bộ, Kiểm sát viên, thấy rõ được chức năng và nhiệm vụ của Ngành kiểm sát. Phối hợp tốt với Tòa án quân sự cùng cấp mở các phiên tòa xét xử lưu động, nhằm mục đích răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sỹ cũng như người dân trên địa bàn. 

Bên cạnh đó, hàng quý, Viện kiểm sát quân sự khu vực 43 luôn có thông báo tình hình vi phạm, tội phạm liên quan đến quân đội và tội phạm do các cơ quan pháp luật ngoài quân đội xử lý đến các cơ quan, đơn vị nắm được, có biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm đạt hiệu quả.

VKSND huyện Thanh Chương (Nghệ An) phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động và tuyên truyền pháp luật

(Kiemsat.vn) - Vừa qua, VKSND huyện Thanh Chương đã phối hợp với TAND cùng cấp, Huyện đoàn Thanh Chương và Đoàn trường THPT Thanh Chương I tổ chức phiên tòa xét xử lưu động và tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm ma túy, tội phạm xâm phạm sở hữu.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang