Viện kiểm sát nhân dân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý biên chế

17/12/2021 20:08

(kiemsat.vn)
Chiều ngày 17/12/2021, tại trụ sở VKSND tối cao, Đoàn công tác do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban cán sự đảng VKSND tối cao về tình hình thực hiện quản lý biên chế trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Ban chỉ đạo Trung ương làm việc với Ban cán sự đảng VKSND tối cao về tình hình thực hiện quản lý biên chế trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Đoàn công tác còn có đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế; đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế; đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế.

Về phía VKSND tối cao có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, đồng chí Tạ Quang Khải; cùng tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đã trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm giai đoạn 2016- 2021; đề xuất biên chế của Viện kiểm sát nhân dân giai đoạn 2022 - 2026 và mỗi năm.

Những năm qua, ngành Kiểm sát nhân dân đã quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý biên chế, trong bối cảnh phải thực hiện tinh giản biên chế đồng thời với việc triển khai thi hành Luật tổ chức VKSND năm 2014, tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của VKSND có nhiều thay đổi. Trong nước, mặc dù an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn ổn định song vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, manh động, có tính chất xuyên quốc gia; các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính gia tăng về số lượng và có tính chất ngày càng gay gắt, phức tạp. VKSND phải thực hiện tốt các chỉ tiêu, yêu cầu công tác theo Nghị quyết của Quốc hội, gắn với tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; đồng thời phải tổ chức triển khai thi hành các đạo luật liên quan tới hoạt động của VKSND và các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng.

Ban cán sự đảng VKSND tối cao xác định xây dựng và triển khai thực hiện vị trí việc làm là một trong những giải pháp căn bản để thực hiện chủ trương, yêu cầu của Đảng, Nhà nước về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với tinh giản biên chế của hệ thống chính trị.

Trong giai đoạn 2016 - 2021, Ban cán sự đảng VKSND tối cao đã chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung trong về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong toàn Ngành. VKSND các cấp đều xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện việc tinh giản biên chế; sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, xây dựng vị trí việc làm, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Căn cứ các Nghị quyết của Trung ương, Ban cán sự đảng VKSND tối cao đã cụ thể hóa thành Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch tổ chức thực hiện thống nhất trong ngành Kiểm sát nhân dân. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành TW, kiện toàn tổ chức bộ máy VKSND các cấp, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng chất đội ngũ công chức, viên chức gắn với thực hiện tinh giản biên chế.

Đồng thời, Ban cán sự đảng VKSND tối cao chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát VKSND các cấp trong việc quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế; lồng ghép trong các cuộc kiểm tra định kỳ hằng năm về công tác chuyên môn hoặc kiểm tra đột xuất. Thông qua việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện những vướng mắc, hạn chế trong công tác quản lý biên chế, kịp thời có văn bản hướng dẫn các đơn vị, VKSND các cấp khắc phục, tháo gỡ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý biên chế trong ngành Kiểm sát thời gian qua cũng còn một số hạn chế, vướng mắc; cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, số lượng vụ việc về hình sự, các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại ngày càng tăng (bình quân khoảng 10% /1năm). Cùng với đó, thực hiện các quy định của 07 đạo luật về tư pháp mới ban hành, sửa đổi từ năm 2015 đến nay, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát tăng thêm; Viện kiểm sát chuyển từ 3 cấp thành 4 cấp nhưng số lượng biên chế được giao từ năm 2012 vẫn điều chỉnh giảm với số lượng bắt buộc (10% biên chế) dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp chất lượng công tác nghiệp vụ chuyên môn và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ luật định; số lượng các chức danh tư pháp, nhất là số lượng Kiểm sát viên các ngạch của VKSND các cấp không đáp ứng đủ yêu cầu giải quyết khối lượng công việc tăng cao, nhất là ở VKSND cấp huyện…

Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo của VKSND tối cao, đồng thời ghi nhận và chia sẻ sự khó khăn về biên chế của VKSND các cấp, trong khi chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc ngày càng gia tăng nhưng số lượng biên chế phải thực hiện tinh giản, khiến ngành Kiểm sát nhân dân gặp những áp lực rất lớn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao cảm ơn các đồng chí trong Đoàn công tác đã quan tâm và có buổi làm việc tại VKSND tối cao; đồng thời cảm ơn sự lắng nghe, chia sẻ của Đoàn trước những áp lực, khó khăn về biên chế của ngành Kiểm sát trong những năm qua.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, Ban cán sự đảng VKSND tối cao sẽ tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng đoàn công tác; đồng thời sẽ chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc về thực hiện các Nghị quyết của Trung ương trong công tác quản lý biên chế; toàn ngành Kiểm sát sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của ngành Kiểm sát để đạt được những kết quả trong thời gian qua, đồng thời khẳng định, trong những năm qua, VKSND đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý biên chế như Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và sự nghiêm túc của ngành Kiểm sát nhân dân.

Đề cập về một số kết quả nổi bật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, về cơ bản VKSND đã thực hiện tốt các chỉ tiêu, yêu cầu công tác theo Nghị quyết của Quốc hội, tạo được sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chia sẻ với ngành Kiểm sát trước yêu cầu, nhiệm vụ và áp lực công việc ngày càng tăng, đồng chí Trương Thị Mai cũng ghi nhận các ý kiến phát biểu, kiến nghị và đề xuất được Ban cán sự đảng VKSND tối cao nêu lên tại buổi làm việc, đồng thời cho rằng, VKSND cần tiếp tục xem xét việc sắp xếp biên chế gắn với chức năng nhiệm vụ được giao, vị trí việc làm, yêu cầu của công việc để có sức thuyết phục, chặt chẽ hơn.

Nhấn mạnh vị trí, chức năng quan trọng của VKSND trong bộ máy Nhà nước theo quy định của Hiến pháp năm 2013, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, để ngành Kiểm sát tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình thì cần quan tâm hơn đến công tác đào tạo, trong đó tăng cường đào tạo từ thực tiễn, hoàn thiện các chức danh, chức vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên bản lĩnh, yêu nghề và có đủ các phẩm chất theo như lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ ngành Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Năm 2020: Tiếp tục thực hiện tinh giảm biên chế, kiện toàn tổ chức bộ máy cấp Phòng trong ngành KSND

(Kiemsat.vn) - Chiều ngày 16/1, tại trụ sở VKSND tối cao, Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020. Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ dự và chủ trì Hội nghị.

Quy định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức

(Kiemsat.vn) - Chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thiện và ban hành quyết định vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý để thay thế các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm của bộ, ngành, địa phương.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang