Năm 2020: Tiếp tục thực hiện tinh giảm biên chế, kiện toàn tổ chức bộ máy cấp Phòng trong ngành KSND

16/01/2020 22:21

(kiemsat.vn)
Chiều ngày 16/1, tại trụ sở VKSND tối cao, Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020. Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ dự và chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2019, Vụ 15 đã chủ động tham mưu với Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành nhiều quyết định quan trọng về thể chế, tổ chức bộ máy và cán bộ, nhất là Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ; điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt thuộc các đơn vị VKSND tối cao, đáng chú ý là các đơn vị Vụ 1, Vụ 3, Vụ 5, những đơn vụ chủ chốt, mũi nhọn của Ngành trong đấu tranh, xử lí các loại án an ninh, kinh tế, tham nhũng, chức vụ, những lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặc biệt quan tâm; hướng dẫn sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cấp phòng của VKSND cấp tỉnh đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; quyết định điều chỉnh giảm 515 biên chế toàn Ngành. Tham mưu, giúp việc, trình Viện trưởng VKSND tối cao quyết định bổ nhiệm 943 Kiểm sát viên các ngạch đỗ kỳ thi tuyển năm 2018 đảm bảo đúng quy định, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ được giao; đồng thời tổ chức 03 đợt thi của kỳ thi tuyển Kiểm sát viên năm 2019 cho 1517 người tham dự. Đây là những nhiệm vụ được đơn vị đánh giá nổi bật trong năm 2019 so với các năm trước đây.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 Vụ 15 sẽ tiếp tục tham mưu, giúp việc Ban cán sự đảng xây dựng, triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Ngành; tham mưu thực hiện quy trình, kiện toàn lãnh đạo VKSND tối cao; tổ chức thi tuyển các chức danh tư pháp năm 2020; hoàn thiện đề án Vị trí việc làm theo yêu cầu của ban Công tác Đại biểu Quốc hội; tiếp tục thực hiện tinh giảm biên chế đảm bảo đúng yêu cầu Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; hoàn thành các nội dung, tài liệu và phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu với Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND.

Vụ trưởng Vụ 15 Tăng Ngọc Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ 15 Tăng Ngọc Tuấn ghi nhận sự cố gắng của tập thể Vụ 15 trong năm qua. Trong năm 2020 này Vụ 15 cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đào tạo, rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chủ động, tự giác và bản lĩnh công tác cho đội ngũ công chức trong đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ động hơn trong việc tham mưu, nhất là trong việc ban hành thông báo rút kinh nghiệm đối với các đơn vị, VKSND địa phương còn thiếu trong công tác tổ chức cán bộ./.
 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang