Uỷ ban kiểm tra có quyền yêu cầu đảng viên không xuất cảnh

29/05/2018 09:54

(kiemsat.vn)
Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Quyết định số 01-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm và thẩm quyền của Uỷ ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng, vừa được ban hành ngày 10/5 vừa qua.

Theo đó, trách nhiệm và thẩm quyền của Uỷ ban kiểm tra từ cấp huyện và tương đương trở lên trong công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo và xử lý hành vi tham nhũng như sau:

- Kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng theo thẩm quyền.

- Được trưng tập cán bộ các cơ quan đảng và nhà nước vào các đoàn kiểm tra; khi cần thiết báo cáo cấp uỷ chỉ đạo việc thành lập các đoàn kiểm tra đối với các vụ việc trọng điểm, phức tạp.

- Có biện pháp bảo đảm bí mật thông tin; bảo vệ hoặc yêu cầu các cơ quan chức năng bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của người phát hiện, phản ảnh, tố cáo về tham nhũng; xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi trù dập, trả thù người phát hiện, phản ảnh, tố cáo về tham nhũng.

- Đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt đảng theo thẩm quyền; khi cần thiết báo cáo đề nghị cấp uỷ đình chỉ hoặc yêu cầu đình chỉ chức vụ đối với đảng viên hoặc yêu cầu tạm đình chỉ công tác cán bộ, đảng viên có dấu hiệu tham nhũng.

- Có quyền yêu cầu đảng viên không được xuất cảnh; khi cần thiết, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật đối với đảng viên có dấu hiệu tham nhũng và có biểu hiện bỏ trốn.

- Yêu cầu đảng viên giữ nguyên hiện trạng tài sản; khi cần thiết, đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong toả tài khoản và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật đối với đảng viên có dấu hiệu tham nhũng và có biểu hiện che giấu, tấu tán tài sản.

- Quá trình kiểm tra, được niêm phong tài liệu liên quan đến vi phạm; trường hơp cần thiết, yêụ cầu đảng viên đến cơ quan uỷ ban kiểm tra giải trình làm rõ các vấn đề liên quan.

Ảnh minh họa

Khi phát hiện đảng viên có dấu hiệu tham nhũng, UBKT có trách nhiệm xử lý như sau:

- Xử lý kỷ luật hoặc đề nghị cấp uỷ, tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo quy định.

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, bố trí lại công tác đối với đảng viên có hành vi tham nhũng chưa đến mức xử lý hình sự.

- Xử lý hoặc kiến nghị xử lý về trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong việc để xảy ra tham nhũng hoặc bao che cho tham nhũng.

- Chuyển cơ quan tư pháp vụ việc tham nhũng để xử lý và yêu cầu các cơ quan này thông báo kết quả giải quyết cho cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra biết để xem xét, xử lý kỷ luật về Đảng theo thẩm quyền.

Toàn văn Quy định tại đây.

Xem thêm>>>

12 hành vi vi phạm các quy định trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí sẽ bị khai trừ khỏi Đảng

Cách chức Đảng viên lợi dụng chức vụ đề cử người thân vào các chức danh lãnh đạo

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang