UBND huyện và VKSND huyện phối hợp trong công tác xử lý tố giác, tin báo về tội phạm

03/03/2020 18:08

(kiemsat.vn)
Vừa qua, VKSND huyện Mường Tè, tỉnh Điện Biên đã phối hợp với UBND huyện và Công an huyện Mường Tè thành lập đoàn kiểm tra và trực tiếp tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND huyện và VKSND huyện trong công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm.

Đợt kiểm tra lần này được tiến hành trên địa bàn 06 xã trên địa bàn huyện Mường Tè: Thu Lũm, Ka Lăng, Mường Tè, Tà Tổng, Nậm Khao, Bum Tở. Đoàn kiểm tra gồm đồng chí Lê Trọng Bính, Phó Viện trưởng VKSND huyện Mường Tè và đại diện UBND huyện, Công an huyện, Kiểm sát viên.

Một số hình ảnh tại các cuộc kiểm tra

Qua các cuộc kiểm tra cho thấy, UBND các xã cơ bản đã làm tốt công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên vẫn tồn tại một số hạn chế như: một số vụ việc phân loại chưa chính xác dẫn đến có tin có dấu hiệu tội phạm nhưng công an các xã chưa kịp thời thông báo đến Viện kiểm sát và Công an huyện, gây khó khăn cho công tác điều tra, xác minh tội phạm; đội ngũ làm công tác tiếp nhận thông tin còn kiêm nhiệm, thiếu chủ động; một số hồ sơ tố giác, tin báo về tội phạm chưa được thiết lập đầy đủ, đúng quy định.

Kết thúc cuộc kiểm tra, Đoàn kiểm tra yêu cầu UBND các xã tiếp tục chỉ đạo Công an cấp xã thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp đã ký kết, trong quá trình thực hiện thường xuyên trao đổi với Điều tra viên, Kiểm sát viên để phân loại, xử lý nguồn tin đúng quy định. Tiến hành khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang