Từ ngày 26/11/2018: Công chức quản lý thị trường được khám người, phương tiện

02/11/2018 08:56

(kiemsat.vn)
Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 35/2018/TT- BCT quy định nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Cán bộ quản lý thị trường sẽ có thêm quyền khi thi hành công vụ (Ảnh: ANTĐ)

Có hiệu lực từ ngày 26/11/2018, điểm mới đáng chú ý của Thông tư này là công chức Quản lý thị trường có quyền áp dụng việc khám người, khám phương tiện vận tải theo thẩm quyền hoặc đề xuất với người có thẩm quyền ban hành quyết định khám theo thủ tục hành chính của quản lý thị trường nếu có căn cứ về hành vi vi phạm của đối tượng.

Cụ thể, theo Điều 32 Thông tư 35/2018 của Bộ Công Thương quy định công chức quản lý thị trường được phép khám người, phương tiện vận tải khi có căn cứ cho rằng nếu không tiến hành kiểm tra ngay thì tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bỏ trốn; tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có thể bị tẩu tán, tiêu huỷ hoặc để ngăn chặn, hạn chế hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra.

Công chức quản lý thị trường đề xuất việc khám phải chịu trách nhiệm trước người có thẩm quyền ban hành quyết định khám và trước pháp luật về nội dung của đề xuất khám.

Việc đề xuất phải thể hiện bằng văn bản hoặc được ghi trong nội dung biên bản kiểm tra, biên bản khám của đoàn kiểm tra và có các nội dung chủ yếu như sau:

- Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người đề xuất khám;

- Căn cứ đề xuất khám;

- Đối tượng khám hoặc nơi khám;

- Phạm vi khám;

- Dự kiến thời gian thực hiện việc khám;

- Dự kiến hành vi vi phạm;

- Dự kiến số lượng và thành phần Đoàn kiểm tra bao gồm cả lực lượng phối hợp;

- Dự kiến tình huống phát sinh;

- Họ, tên và chữ ký người đề xuất khám.

Sau khi khám xong, trưởng đoàn kiểm tra áp dụng theo thẩm quyền hoặc đề xuất người có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề khi có căn cứ, đúng quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Thông tư 35/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 26/11/2018, thay thế Thông tư 09/2013/TT-BCT và Thông tư 24/2009/TT-BCT của Bộ Công thương.

Xem thêm>>>

Sẽ thành lập Tổng cục quản lý thị trường hoạt động theo ngành dọc

Cục trưởng cục Quản lý thị trường có quyền xử phạt VPHC đến 100 triệu

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang