Từ 15/4: Hỗ trợ 500.000 đồng/hồ sơ xử lý VPHC

31/03/2017 12:34

(kiemsat.vn)
– Việc hỗ trợ này được quy định tại Thông tư số 19/2017/TT-BTC về quyết toán kinh phí ngân sách cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính (VPHC), có hiệu lực từ ngày 15/4/2017.

Theo đó, cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng được hỗ trợ tối đa 500.000 đồng/hồ sơ.

luật xử lý vi phạm hành chính
Luật xử lý vi phạm hành chính

Ngoài ra, Thông tư còn hướng dẫn thêm một số khoản chi có tính chất đặc thù trong theo dõi thi hành pháp luật xử lý VPHC như:

– Chi tổ chức cuộc thi, hội thi công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý VPHC theo quy định tại Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP ;

– Chi mua, thuê trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý VPHC theo quy định tại Quyết định 58/2015/QĐ-TTg;

– Chi công bố kết quả xử lý hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trái pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Anh Nga

Về yêu cầu đối với phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính

(Kiemsat.vn) - Tiếp tục kế thừa những quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2010 về một số yêu cầu chung về phiên tòa sơ thẩm, Luật Tố tụng hành chính năm 2015 đã bổ sung quy định mới về địa điểm tổ chức phiên tòa, hình thức bố trí phòng xử án.

Về bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử án hành chính

(Kiemsat.vn) - Tranh tụng là hoạt động của các bên tham gia xét xử đưa ra các quan điểm của mình và tranh luận lại để bác bỏ một phần hoặc toàn bộ quan điểm của phía bên kia. Tranh tụng là cơ sở để Tòa án đánh giá toàn bộ nội dung vụ án và đưa ra phán quyết cuối cùng đảm bảo tính khách quan đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

Đọc nhiều
lên đầu trang