Từ 01/7/2018: 05 thay đổi về số tiền đóng BHXH và BHYT

17/04/2018 07:59

(kiemsat.vn)
Từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng theo khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 49/2017/QH14 về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Theo đó, số tiền đóng bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH) có một số thay đổi như sau để phù hợp với mức lương cơ sở mới nêu trên:

- Số tiền đóng BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 x 4.5% = 62.550 đồng/tháng.

- Số tiền đóng BHYT đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 4.5%

Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

- Số tiền đóng BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 x 8% = 111.200 đồng/tháng.

- Số tiền đóng BHXH đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 8%.

- Số tiền tối đa đóng BHXH đối với người lao động, người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = 1.390.000 x 20 x 8% = 2.224.000 đồng/tháng.

Căn cứ vào Luật BHXH 2014, Luật BHYT sửa đổi 2014, Nghị định 105/2014/NĐ-CP.

Những điểm mới của Tội nhận hối lộ trong BLHS năm 2015

(Kiemsat.vn) - Một trong những điểm mới của BLHS năm 2015 là bổ sung tình tiết định tội trong cấu thành tội phạm cơ bản từ chỉ nhận hối lộ “cho chính bản thân mình” mới phạm tội nhận hối lộ; nay nhận hối lộ “cho chính bản thân mình hoặc cho người hoặc tổ chức khác” cũng phạm tội nhận hối lộ.

Một số điểm mới của Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)

(Kiemsat.vn) - Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) gồm 10 chương với 63 điều, quy định về quản lý nợ công bao gồm hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018 và thay thế Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang