Trợ giúp pháp lý: Có 4 thủ tục hành chính mới

12/07/2018 09:45

(kiemsat.vn)
Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định số 1540/QĐ-BTP về công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Theo đó, 4 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý gồm:

- Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư.

- Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật.

- Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

- Thủ tục chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

Ngoài ra, có 6 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung: Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý; Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý; Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý; Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý.

Quyết định cũng quy định rõ nội dung cụ thể thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý như sau:

- Khi yêu cầu trợ giúp pháp lý, người yêu cầu phải nộp hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cấp tỉnh hoặc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý;

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, người tiếp nhận phải xem xét và trả lời ngay cho người yêu cầu về việc hồ sơ đủ điều kiện thụ lý hoặc phải bổ sung thêm giấy tờ, tài liệu có liên quan.

- Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý từ chối thụ lý và thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người yêu cầu.

Xem chi tiết Quyết định 1540/QĐ-BTP tại đây.

Xem thêm>>>
Các trường hợp phải thụ lý ngay vụ việc trợ giúp pháp lý

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang