Thành lập TAND - VKSND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/07/2018 08:38

(kiemsat.vn)
Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định việc thành lập VKSND thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên cơ sở VKSND huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo cổng thông tin điện tử chinh.phu.vn. Ngày 11/7/2018, tại phiên họp thứ 25, UBTVQH đã xem xét, quyết định việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

UBTVQH đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo đó, thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trên cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định theo quy định của pháp luật.

Biên chế, số lượng kiểm sát viên, công chức khác và người lao động của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định trên cơ sở tổng biên chế, số lượng kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân đã được UBTVQH quyết định tại Nghị quyết số 522e/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012 về tổng biên chế và số lượng kiểm sát viên, điều tra viên của Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Ảnh mang tính họa (nguồn internet)

Trước đó, vào sáng cùng ngày, UBTVQH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xem thêm >>>

UBTVQH ra Nghị quyết thành lập TAND, VKSND TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Gặp mặt Kỷ niệm 48 năm ngày thành lập trường Đại học Kiểm sát

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang