Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

03/10/2017 08:42

(kiemsat.vn)
Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ cán bộ của các bộ, ban, ngành có liên quan ở Trung ương. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan ở địa phương.

Nhằm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, kết quả đầu ra và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước.

Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Theo Kế hoạch, các bộ, ngành liên quan và các địa phương thực hiện tổ chức quán triệt, truyền thông về nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý; xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Trợ giúp pháp lý; sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để bảo đảm phù hợp với Luật Trợ giúp pháp lý; nâng cấp và vận hành trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý, phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý.

Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Đồng thời, nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý; rà soát người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn; cập nhật, công bố danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn và các thủ tục hành chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các tổ chức có liên quan chỉ đạo các tổ chức trực thuộc ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và phối hợp hiệu quả trong công tác trợ giúp pháp lý./.

Xem chi tiết Quyết định số 1355 tại đây.

Anh Nga

(Giới thiệu)

Xem các tin có liên quan >>>>>

Từ 01/1/2018 thêm nhiều đối tượng được trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Quốc hội đề nghị đẩy mạnh xã hội hoá, mở rộng đối tượng trợ giúp pháp lý

Công chức thôi việc được hưởng những gì?

(Kiemsat.vn) - Tôi là công chức trong ngành giáo dục và đã đóng bảo hiểm xã hội được 5 năm. Nay vì hoàn cảnh gia đình, tôi muốn xin nghỉ việc theo nguyện vọng và được cơ quan đồng ý. Vậy tôi sẽ được hưởng chế độ gì? tôi muốn được hưởng chế độ BHXH 1 lần có được không?

Điều đặc biệt về 15 thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

15 thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng đều là những chuyên gia uy tín, trong đó một số người đang công tác, giảng dạy tại các trường đại học nước ngoài.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang