Trao đổi kinh nghiệm trong công tác Số hóa hồ sơ, tài liệu và quản lý án hình sự giữa VKSND tối cao Việt Nam với VKSND tối cao Trung Quốc

07/06/2022 16:58

(kiemsat.vn)
Ngày 07/6/2022, VKSND tối cao phối hợp với VKSND tối cao Trung Quốc tổ chức Hội thảo về công tác số hóa hồ sơ, tài liệu và quản lý án hình sự. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu: Điểm cầu VKSND tối cao Việt Nam và điểm cầu VKSND tối cao Trung Quốc.

Toàn cảnh Hội thảo tại điểm cầu VKSND tối cao Việt Nam.

Tham dự Hội thảo tại điểm cầu VKSND tối cao Việt Nam có đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Chánh Văn phòng VKSND tối cao chủ trì Hội thảo. Cùng dự Hội thảo có Lãnh đạo Văn phòng VKSND tối cao; đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao Việt Nam, gồm: Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1); Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2); Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3); Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy (Vụ 4); Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5); Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6); Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7); Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13); Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14); Cơ quan điều tra VKSND tối cao (Cục 1) và công chức làm công tác thống kê và công nghệ thông tin Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2) VKSND tối cao. Cùng dự có Lãnh đạo Phòng thuộc Văn phòng VKSND tối cao; công chức làm công tác tham mưu tổng hợp các đơn vị thuộc VKSND tối cao.

Tại điểm cầu VKSND tối cao Trung Quốc, đồng chí Mã Kỳ, Chánh Văn phòng VKSND tối cao Trung Quốc đồng chủ trì Hội thảo về nội dung số hóa hồ sơ, tài liệu; tham dự Hội thảo về nội dung này có đồng chí Hồ Quang Dương, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao Trung Quốc; đồng chí Trương Tiểu Hàn, Trưởng phòng Đối ngoại, Cục Hợp tác quốc tế VKSND tối cao Trung Quốc và Lãnh đạo Phòng Lưu trữ, Văn phòng VKSND tối cao Trung Quốc. Đồng chí Thân Quốc Thân, Giám đốc Trung tâm Quản lý án VKSND tối cao Trung Quốc đồng chủ trì Hội thảo với nội dung về kinh nghiệm quản lý án; tham dự Hội thảo đối với nội dung này có đồng chí Trương Tiểu Hàn, Trưởng phòng Đối ngoại, Cục Hợp tác quốc tế VKSND tối cao Trung Quốc và Lãnh đạo cấp phòng một số đơn vị thộc Trung tâm quản lý án VKSND tối cao Trung Quốc.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Chánh Văn phòng VKSND tối cao khẳng định, việc tổ chức Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nghiệp vụ giữa VKSND tối cao hai nước Việt Nam - Trung Quốc, góp phần làm sâu đậm thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đức Bằng Chánh Văn phòng VKSND tối cao Việt Nam nhấn mạnh, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là chủ trương đặc biệt quan trọng mà Đảng Cộng sản Việt Nam xác định trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII, là yêu cầu cấp thiết để phát triển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhanh và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện hiện nay. Một trong những nội dung quan trọng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cải cách tư pháp, trong đó có đổi mới tổ chức và hoạt động của VKSND, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Nhằm thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, trong những năm gần đầy, Lãnh đạo VKSND tối cao Việt Nam xác định việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số là "đòn bẩy" để khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác thống kê, lưu trữ; đồng thời, khai thác sử dụng dữ liệu hiệu quả, phục vụ công tác chuyên môn.

Đồng chí Chánh Văn phòng VKSND tối cao Việt Nam mong muốn, trong khuôn khổ Hội thảo, với tinh thần trách nhiệm cao, hai bên sẽ thảo luận sôi nổi, chia sẻ kinh nghiệm với nhau về công tác số hóa hồ sơ, tài liệu và quản lý án hình sự nhằm phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn của ngành Kiểm sát nhân dân hai nước trong thời gian tới.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu: VKSND tối cao Việt Nam và VKSND tối cao Trung quốc. 

Tại Hội thảo, sau khi được nghe giới thiệu về công tác số hóa hồ sơ, tài liệu của VKSND tối cao Việt Nam và VKSND tối cao Trung Quốc, đại biểu tham dự đã cùng nhau thảo luận, trao đổi về một số nội dung, như: Thuận lợi, khó khăn, biện pháp giải quyết khi bắt đầu thực hiện chuyển đổi; tiêu chuẩn định dạng dữ liệu; cách thức số hóa tài liệu bằng hiện vật; giá trị pháp lý của những tài liệu được số hóa; mô hình trình duyệt - máy chủ; đối tượng được truy cập vào hệ thống; quy trình, trình tự truy cập, lấy hồ sơ trực tuyến; tính bảo mật, mức độ an toàn…

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Mã Kỳ, Chánh Văn phòng VKSND tối cao Trung Quốc đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức Hội thảo này. Đồng thời khẳng định, trong khuôn khổ Hội thảo, Văn phòng VKSND Trung Quốc sẽ giới thiệu, chia sẻ những kinh nghiệm của mình về số hóa hồ sơ, tài liệu và quản lý án hình sự để VKSND Việt Nam tham khảo, vận dụng trong công tác thống kê, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, phục vụ có hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Theo Kế hoạch, chiều cùng ngày, đại biểu tham dự tiếp tục trao đổi về các nội dung liên quan đến kinh nghiệm quản lý án hình sự, như: Phương thức tổ chức, phối hợp báo cáo, chia sẻ thông tin, triển khai nhập liệu; công tác giám sát quá trình giải quyết án, xử lý khắc phục trong trường hợp cảnh báo gặp sự cố; quy trình, cách thức đánh giá và tiêu chí cụ thể đối với các vụ án được đưa ra để đánh giá chất lượng;…

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang