Trận đầu xuất quân

22/01/2018 16:07

(kiemsat.vn)
Thời gian vào ngành kiểm sát của tôi đến nay là 20 năm, thời gian đó với một đời người cũng là một chặng đường khá dài. Nhớ lại ngày mới vào ngành Kiểm sát, kỷ niệm vẫn còn đầy ắp trong tôi.

Tôi được biên chế vào bộ phận kiểm sát chung của một Viện kiểm sát quân sự Cơ quan Bộ Quốc phòng. Chưa hiểu lắm về ngành, nhưng vừa làm vừa học lại có ít vốn kiến thức về tài chính nên tôi cũng nhanh chóng làm quen với công việc và được đồng chí, đồng đội tin yêu.

Trận xuất quân đầu tiên thật là khí thế. Sau khi công bố quyết định và kế hoạch kiểm sát, đồng chí Trưởng đoàn cho triển khai công việc. Đơn vị được kiểm sát tuân theo pháp luật là đơn vị được phép thu ngoại tệ trong đó có đồng dollars Mỹ. Thời kỳ đó, nhà nước quản lý việc thu chi bằng ngoại tệ rất nghiêm ngặt. Sau khi nghiên cứu tài liệu, tôi thấy có việc đơn vị thanh toán với bên B bằng tiền dollars Mỹ. Tôi tổng hợp lại và báo cáo đồng chí Trưởng đoàn đề xuất xin được đi xác minh để khẳng định việc đơn vị làm trái quy định của nhà nước. Được sự nhất trí của đồng chí Trưởng đoàn, chúng tôi lên đường đi xác minh.

Đơn vị mà tôi xác minh lại đúng đơn vị trước đây đã được kiểm sát tuân theo pháp luật. Khi kế toán xuất trình sổ sách, kiểm tra trên nhật ký - sổ cái thì không thể hiện số tiền ngoại tệ được thanh toán (do bên A trả), nghĩa là chỉ ghi đúng số tiền được thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam nhưng lại ghi số rất nhỏ ở cạnh nội dung thanh toán bằng tiền dollars Mỹ. Qua một lần kiểm tra và lần xác minh này đơn vị không xuất trình sổ thu chi ngoại tệ tiền mặt.

Sau khi đấu tranh, biết không thể dấu kế toán bên B của đơn vị được kiểm tra đã xuất trình cuốn sổ tiền mặt ngoại tệ. Để xử lý số ngoại tệ này, đơn vị đã ký hợp đồng mua máy vi tính với một công ty được phép thu chi ngoại tệ (do có chức năng xuất nhập khẩu). Trong hợp đồng có nội dung: bên B trả tiền trước cho bên A bằng ngoại tệ, nếu bên A không cung cấp được máy vi tính theo hợp đồng thì phải thanh toán trả bên B bằng tiền Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm thanh toán. Nhưng khi xác minh tại công ty bán máy tính thì lại gặp trở ngại mới, giám đốc công ty là người chúng tôi chưa được biết mặt. Sau nhiều lần kiên trì đi lại, cuối cùng chúng tôi cũng gặp được người cần gặp, giám đốc đã phải xác nhận với chúng tôi là hợp pháp hóa số tiền đổi ngoại tệ bằng hợp đồng mua bán nói trên chứ chúng tôi hoàn toàn không có giao dịch mua bán.

Kết thúc việc xác minh, chúng tôi trở lại đơn vị làm việc thì đơn vị cũng xác nhận sự việc đúng là như vậy (không có việc mua bán máy vi tính mà chỉ là việc đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam thông qua hợp đồng mua bán máy vi tính). Như vậỵ, thông qua việc thanh toán bằng ngoại tệ và đổi ra tiền Việt Nam đã được số tiền chênh lệch tăng so với tiền thực phải thanh toán là 15 triệu đồng nếu không được phát hiện kịp thời thì không biết số tiền này sẽ về đâu. Chúng tôi đã quyết định thu hồi số tiền này cho ngân sách nhà nước.

Qua lần kiểm sát này, tôi thấy kết quả việc làm tuy không lớn nhưng đã phần nào hiểu về ngành Kiểm sát mà mình đang công tác đang từng ngày góp phần làm lành mạnh các quan hệ kinh tế, xã hội, xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp, mọi người trong xã hội sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật.

(Trích từ cuốn Những Kỷ niệm sâu sắc về ngành Kiểm sát nhân dân - năm 2010)

Nhớ em, cô gái ngành Kiểm sát

(Kiemsat.vn) - Xin giới thiệu với bạn đọc bài thơ dễ thương dành tặng người con gái làm kiểm sát.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang