Tổ chức không có quyền, nghĩa vụ liên quan thì có quyền khởi kiện không?

18/05/2018 09:21

(kiemsat.vn)
Tổ chức (không phải là tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng) có quyền khởi kiện công ty khác đã cung cấp hàng hóa không đúng tiêu chuẩn chất lượng, công dụng như niêm yết gây thiệt hại cho khách hàng không?

Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Kiemsat.vn trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05/5/2017 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì cơ quan, tổ chức, cá nhân không có quyền khởi kiện khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không thuộc một trong các chủ thể quy định tại Điều 186, Điều 187 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân không thuộc một trong các chủ thể quy định tại Điều 186 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 là trường hợp người làm đơn khởi kiện không nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chính mình hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà mình là người đại diện hợp pháp;

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân không thuộc một trong các chủ thể quy định tại Điều 187 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 là trường hợp người làm đơn khởi kiện không thuộc trường hợp theo quy định của pháp luật có quyền khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng và lợi ích của Nhà nước.

2. Yêu cầu khởi kiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân không cần xác minh, thu thập chứng cứ cũng đủ căn cứ kết luận là không có việc quyền và lợi ích hợp pháp của họ bị xâm phạm hoặc cần bảo vệ.

Như vậy, trường hợp bạn hỏi, tổ chức không có quyền lợi liên quan thì không có quyền khởi kiện vụ án bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định tại khoản 3 Điều 187 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Xem chi tiết Nghị quyết số 04 , Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010  tại đây.

Xem thêm >>>

 Đương sự rút đơn khởi kiện vẫn có thể kháng cáo quyết định đình chỉ giải quyết vụ án

10 trường hợp đương sự có quyền nộp lại đơn khởi kiện

Vướng mắc trong kiểm sát trả lại đơn khởi kiện

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang