Tin hoạt động nghiệp vụ của VKSND tỉnh, thành phố ngày 23/01

23/01/2020 08:15

(kiemsat.vn)
Bản tin ngày hôm nay gồm những nội dung mới nhận từ VKSND tỉnh Bắc Giang, VKSND tỉnh Thái Nguyên, VKSND tỉnh Sơn La.

* VKSND tỉnh Bắc Giang 

Vừa qua, VKSND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2020. Đồng chí Vũ Mạnh Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo kế hoạch công tác năm 2020, ngành Kiểm sát Bắc Giang quyết tâm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội; các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019, Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và các chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của ngành Kiểm sát Bắc Giang năm 2020 là: “Nâng cao chất lượng hiệu quả một cách thực chất công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác phòng ngừa vi phạm và tội phạm trong thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường trách nhiệm, kỷ cương, chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành”

Lễ ký giao ước đi thua giữa các phòng ban VKSND tỉnh Bắc Giang tại Hội nghị

Bên cạnh đó, dự thảo Kế hoạch công tác đã xác định rõ nội dung các nhiệm vụ trọng tâm, lập thành tích hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960-26/7/2020) và chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng chí Vũ Mạnh Thắng, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại  Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Thắng, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong các Nghị quyết của Quốc hội và hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ của Ngành;tăng cường công tác xây dựng Đảng, phục vụ tốt cho Đại hội Đảng các cấp thời gian tới.

Ngô Hồng Lan- Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Bắc Giang

*VKSND tỉnh Thái Nguyên

Vừa qua, VKSND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Trần Công Phàn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đồng chí Dương Văn Lượng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Trong năm 2019, VKS hai cấp tỉnh Thái Nguyên đã có sự chuyển biến tích cực, duy trì tỷ lệ cao, như: Ban hành yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra; tỷ lệ kiểm sát các vụ việc đều đạt 100%; tỷ lệ bắt giữ chuyển khởi tố hình sự đạt 100%; tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đạt 100%, truy tố bị can đúng tội danh đạt 100%; tỷ lệ xác định án hình sự trọng điểm đạt 9,5%...

Từ khi Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 74-NQ/BCSĐ ngày 18/7/2019 về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đã có những chuyển biến rõ rệt, tích cực hơn, đạt được kết quả tốt hơn.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết công việc có nhiều bước đột phá. VKS hai cấp đã triển khai, áp dụng Phần mềm quản lý án hình sự tập trung, theo dõi chặt chẽ tiến độ giải quyết án từ khâu giải quyết tin báo; áp dụng hiệu quả Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại các đơn vị VKS hai cấp.

Đồng chí Trần Công Phàn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao kết quả công tác năm 2019 của hai cấp Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên. Đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, các chỉ tiêu của Ngành đề ra. Năm 2020 là năm quan trọng, diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của Ngành, do đó đồng chí đề nghị tập thể Lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức hai cấp tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, đoàn kết, đặt lợi ích chung lên trên để đổi mới trong tất cả các khâu công tác.

Đồng chí Trần Công Phàn trao tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho VKSND tỉnh Thái Nguyên

Tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc hội về triển khai các đạo luật về tư pháp và Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao về công tác cán bộ. Tăng cường luân chuyển, điều động cán bộ ở cả hai cấp Kiểm sát nhằm vừa thử thách, vừa tạo cơ hội để cán bộ phát triển. Làm tốt công tác chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; kịp thời đề xuất khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Dương Thị Lệ Thủy, Văn phòng VKSND tỉnh Thái Nguyên

* VKSND tỉnh Sơn La

Vừa qua, phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh, ma túy (P1) VKSND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đình Đức, Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2020, phòng 1 quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quốc hội về công tác của ngành, Chỉ thị công tác của Viện trưởng, VKSND tối cao; nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra án ma túy; tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên toà. Góp phần đảm bảo hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xẩy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-VKSTC về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm”,

Chú trọng việc hướng dẫn kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định những vướng mắc nghiệp vụ của Viện kiểm sát các huyện, thành phố. Năm 2020, Phòng 1 chọn khâu công tác đột phá “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra án ma túy

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Đức, Viện Trưởng, VKSND tỉnh Sơn La biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của phòng 1 trong năm 2019. Đồng thời chỉ đạo đơn vị cần phát huy tinh thần đoàn kết, chí tuệ tập thể nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết án nhất là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận quần chúng quan tâm. Triển khai thực hiện “số hóa hồ sơ” phục vụ tốt hơn việc thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí tin tưởng đơn vị sẽ tiếp tục phát huy thành tích đạt được trong năm 2019, đồng thời đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành và vượt chỉ tiêu công tác đã đề ra trong năm 2020.

Phòng 1, VKSND tỉnh Sơn La

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang