Tiêu chuẩn để được dự thi nâng ngạch đối với công chức năm 2018

22/01/2018 16:28

(kiemsat.vn)
Ngày 08/01/2018, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 28/QĐ-BNV về Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó quy định tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch đối với công chức như sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục tính đến thời điểm đăng ký dự thi nâng ngạch;

- Phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

- Đáp ứng yêu cầu về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức đăng ký dự thi;

- Đáp ứng yêu cầu về thời gian giữ ngạch, văn bằng, chứng chỉ, đề tài, đề án và các yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký thi;

Riêng đối với tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp thì vị trí việc làm để xét dự thi được quy định là:

- Công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tổng hợp chiến lược ở các Bộ, Ban, ngành TW, lãnh đạo UBND, HĐND và người đứng đầu Sở, Ban, ngành và tương đương ở cấp tỉnh.

- Trường hợp công chức là cấp phó của người đứng đầu Sở, Ban, ngành và tương đương thì phải là cấp ủy viên cấp tỉnh hoặc được giao quyền, phụ trách cơ quan, đơn vị.

Lễ Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2016 của Bộ Nội vụ

Bên cạnh đó, Kế hoạch quy định nội dung hồ sơ đăng ký thi nâng ngạch công chức. Cụ thể, hồ sơ bao gồm:

- Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức;

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ của công chức theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch;

- Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức dự thi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

Ngoài ra, kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức quy định nội dung, hình thức thi cho từng đối tượng. Xem chi tiết tại đây.

Quyết định 28/QĐ-BNV có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang