Tiếp tục nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tính cấp bách của nhiệm vụ chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân

24/04/2024 12:54

(kiemsat.vn)
Ngày 23/4/2024, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của ngành KSND. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Nguyễn Hải Trâm, Nguyễn Duy Giảng, Nguyễn Quang Dũng, Trung tướng Tạ Quang Khải; các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Ngô Diên Hy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Cùng tham dự có Lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện kiểm sát quân sự Trung ương; các VKSND cấp cao; VKSND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; VKSND cấp huyện; lãnh đạo VNPT của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia trực tuyến tại các điểm cầu.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến kết nối từ điểm cầu chính VKSND tối cao tới hơn 800 điểm cầu trong toàn Ngành.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, theo Kế hoạch số 221/KH-VKSTC ngày 15/12/2023 của VKSND tối cao về chuyển đổi số của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024, tính đến thời điểm hiện tại đã có 4/20 mục tiêu hoàn thành, 16/20 mục tiêu đang triển khai và không có mục tiêu nào chưa triển khai; các VKSND cấp cao và 61/63 VKSND cấp tỉnh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số do Viện trưởng các cấp làm Trưởng Ban Chỉ đạo; 100% các VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024. Cùng với đó, VKSND tối cao đã phát động, tổ chức phong trào thi đua chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các đơn vị, tập thể, cá nhân trong toàn Ngành.

Ngày 10/4/2024, Ban cán sự đảng VKSND tối cao đã ban hành Nghị quyết số 129-NQ/BCSĐ về chuyển đổi số của ngành Kiểm sát nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là lần đầu tiên, Ban cán sự đảng VKSND tối cao ban hành một Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số, thể hiện quyết tâm chính trị ở mức cao nhất đối với vấn đề chuyển đổi số. Đồng thời cùng với Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã tạo lập ra thể chế mang tính chất nền tảng cho công cuộc chuyển đổi số của ngành Kiểm sát nhân dân đến năm 2030.

Trên cơ sở đó đã tạo tiền đề quan trọng, góp phần đưa công tác chuyển đổi số đã từng bước được cụ thể hoá, với việc xác định chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân là ứng dụng công nghệ số hiện đại để đưa toàn bộ hoạt động hành chính và một số hoạt động nghiệp vụ của ngành Kiểm sát nhân dân lên môi trường số, đáp ứng yêu cầu tự động hoá và hướng tới hình thành kho dữ liệu số dùng chung để mỗi đảng viên, kiểm sát viên, công chức, viên chức, người lao động tiếp cận, khai thác sử dụng, đem lại kết quả công việc tốt hơn theo phương châm “Đột phá - Sáng tạo - Khoa học - Hiệu quả - An toàn”. Từ đó, chỉ rõ hướng đi - cách làm để triển khai thực hiện.

Đồng chí Hoàng Minh Tiến, Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin VKSND tối cao báo cáo tại Hội nghị.

Đến thời điểm hiện tại, ngành Kiểm sát nhân dân đã triển khai nền tảng số thống nhất trong toàn Ngành. Các ứng dụng, nền tảng số được cài đặt tập trung tại Trung tâm dữ liệu VKSND tối cao và được triển khai đồng bộ trong toàn Ngành thông qua mạng internet để phục vụ các hoạt động hành chính và tới đây thông qua mạng diện rộng (WAN) ngành Kiểm sát nhân dân để phục vụ các hoạt động nghiệp vụ. Trong đó, một số nền tảng số đang trong quá trình triển khai: Định danh số SSO; Quản lý văn bản và điều hành; Phòng họp không giấy; quản lý công chức, viên chức; quản lý án hình sự ngành Kiểm sát nhân dân;… Bên cạnh đó, năng lực, chế độ đãi ngộ cho đội ngũ công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin ngành Kiểm sát nhân dân cũng được nâng cao, đồng thời lựa chọn đối tác chiến lược về chuyển đổi số để đồng hành, hỗ trợ ngành Kiểm sát nhân dân về công nghệ, con người.

Trong thời gian tới, ngành Kiểm sát nhân dân xác định tiếp tục thực hiện 16/20 mục tiêu chưa hoàn thành theo Kế hoạch số 221/KH-VKSTC ngày 15/12/2023 của VKSND tối cao. Trong đó, sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng và đào tạo kỹ năng số cơ bản; định danh số Kiểm sát viên, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân trên môi trường số; chuyển đổi số trong công tác đảng, hoạt động nghiệp vụ và hoạt động hành chính; nhân rộng, tiếp tục thí điểm các mô hình chuyển đổi số của ngành Kiểm sát nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ, để thực hiện thành công chuyển đổi số cần có nhiều yếu tố, trong đó, trước hết là nguồn nhân lực. Đối với ngành Kiểm sát nhân dân, lực lượng chính để thực hiện chuyển đổi số chính là lực lượng cán bộ hiện có. Cùng với đó là việc đưa ra đầu bài đúng, có giải pháp công nghệ phù hợp, chú trọng xây dựng nền tảng dữ liệu và số hóa dữ liệu; chuẩn hóa quy trình và cần tiến hành đồng thời với quá trình chuyển đổi số.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng hy vọng, trong thời gian tới sẽ tiếp tục có thêm những chương trình hợp tác giữa Sở Thông tin và Truyền thông với VKSND các tỉnh, thành phố để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyển đổi số đã đề ra.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, việc tổ chức Hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng, bởi chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, quan trọng hàng đầu của ngành Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như các tài liệu trình bày tại Hội nghị, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí yêu cầu toàn Ngành tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các nội dung tài liệu này, tiếp tục nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tính cấp bách của nhiệm vụ chuyển đổi số và vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong ngành Kiểm sát nhân dân, đặc biệt là người đứng đầu, lãnh đạo VKSND các cấp.

Về nhân lực phục vụ công cuộc chuyển đổi số, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu từng bước hình thành đội ngũ Kiểm sát viên ở VKSND các cấp giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ, có kỹ năng, am hiểu về chuyển đổi số và có tinh thần trách nhiệm làm lực lượng nòng cốt cho công cuộc chuyển đổi số của Ngành. Về phương pháp, cách làm, cần triển khai thí điểm, đánh giá mục tiêu nào khả thi, cách làm nào đúng, nhiệm vụ, giải pháp nào cần điều chỉnh, lấy đó làm căn cứ để nhân rộng triển khai thực hiện.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tin tưởng, với sự quyết tâm, đồng lòng, đoàn kết, trong thời gian tới, ngành Kiểm sát nhân dân sẽ thực hiện được các mục tiêu đã đề ra đối với nhiệm vụ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong chương trình Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân đã điều hành phần thảo luận tại Hội nghị. Các đại biểu đã trình bày tham luận về những nội dung sau: Kinh nghiệm chuyển đổi số của ngành Kiểm sát nhân dân Trung Quốc; mô hình chuyển đổi số cấp Vụ; kết quả xây dựng phần mềm nền tảng “Quản lý án hình sự ngành Kiểm sát nhân dân; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số - thực tiễn và bài học kinh nghiệm; gắn chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ.

Bàn về cơ sở và điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

(Kiemsat.vn) - Hiện nay, cơ sở và điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại còn một số vấn đề có nhận thức chưa thống nhất như: Việc chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân được biểu hiện dưới các hình thức nào? Lấy thời hiệu làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân có hợp lý không? Cá nhân được quy định tại khoản 2 Điều 75 Bộ luật Hình sự năm 2015 là những chủ thể nào?

VKSND huyện Thanh Trì (Hà Nội): Phối hợp tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh

(Kiemsat.vn) - Nhằm góp phần ngăn chặn và phòng ngừa bạo lực trong trẻ em và phòng chống xâm hại trẻ em trên không gian mạng cho người chưa thành niên, ngày 22/4/2024, VKSND huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Thanh Trì tổ chức phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến thanh niên, học sinh của Trung tâm.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang